2008: edukas aasta, elude aasta

2008: edukas aasta, elude aasta

 

Tulekahjudes, liiklus- ja tööõnnetustes, uppumise läbi ning muude õnnetuste tõttu kaotab igal aastal elu rohkem kui poolteist tuhat Eesti elanikku. Nad kõik on olnud armastatud ja vajatud inimesed – lapsed ja lapsevanemad, abikaasad, töökaaslased. Kõik nad väärisid elu. Meie iive on viimased pea paarkümmend aastat negatiivne, sünde on olnud tuhandetes vähem kui lahkujaid. Seda enam on iga ärahoitud surmajuhtum võit, aga ka tööülesanne Eesti riigile, mille nimel pingutada. Riik saab hästi hakkama, kui õnnetusi on vähe ning hukkunuid ja vigastatuid minimaalselt.

Selleks hetkeks oli avalikkuses kujunenud arusaam, et liikluskultuur tekib iseenesest kunagi kaugemas tulevikus ning kasvav hukkunute arv on paratamatus. Riik peab igal juhul pingutama, et inimeste elu ja tervist säästa.

2007. aasta suve hakul analüüsisime liiklusõnnetustes hukkumise põhjuseid ning arutasime, kuidas kasutada oma ressursse paremini.

Peamisteks probleemideks on suured kiirused, joobes juhtimine ja turvavarustuse mittekasutamine ning nende rikkumiste piiramisel on võtmetähtsusega just tõhus liiklusjärelevalve. Otsustasime, et politsei töös tuleb liiklusrikkumiste avastamisele suuremat tähelepanu pöörata, ning suunasime liiklusjärelevalvesse senisest oluliselt rohkem ressursse.

Poole aastaga suutsime saavutada esimesed tulemused ja 2007. aasta viimased kuud olid eriti rõõmustavad – võrreldes 2006. aastaga olime pöördunud positiivse arengu teele. Ent kokkuvõttes hukkus 2007. aastal liikluses siiski 196 inimest ning vigastatuid oli 3271.

Lõppenud 2008. aastal jätkas politsei head tööd ning selle tulemusena kaotas liiklusõnnetustes elu “vaid” 132 inimest. See on parim näitaja alates 1952. aastast, mil hukkunuid oli 119. Vigastatuid oli lõppenud aastal 2361, mis on 2007. aastaga võrreldes 910 võrra vähem.

Nende tulemuste juures võin igale skeptikule ja kriitikule silma vaadata ja öelda, et tehtud otsused on olnud õiged. Kindlasti peab tunnustama ka meie inimesi, eriti autojuhte, kes on muutnud oma liikluskäitumises ohuteadlikumaks ja seaduskuulekamaks ning tulnud politseile appi võitluses kihutajate ja roolijoodikutega.

2008. aasta lõpul muutis parlament liiklusseadust, mis toob kaasa mõjusamad karistused ohtlikumate rikkumiste eest ning lisavõimalused tõhusamaks liiklusjärelevalveks. Tõenduslike alkomeetrite ja automaatsete liiklusjärelevalve kaamerate kasutuselevõtt on sõidukijuhtide korralekutsumisel oluline samm.

Ka tulekahjudes suutsime edukalt inimeste elu kaitsta ning arvud räägivad enda eest. Kui 2006. aastal hukkus tulekahjudes 164 inimest, siis 2008. a oli see number 89. Esimest korda jäi tuleõnnetustes hukkunute arv aasta lõikes alla saja! Võtmesõnaks on suitsuandur, mis on end tõestanud kui odav ja efektiivne abimees. Ka nendest 89-st hukkunud inimesest oleksid paljud tänu suitsuandurile pääsenud. Jätkame sel aastal suitsuandurite jagamist ning selle seadme olulisuse tutvustamist.

Loodetavasti õnnestus 2008. aastal murda kahjulik kinnismõte, et riigil pole võimalik oma tegevusega turvalisust oluliselt suurendada ja inimelusid säästa. Siseturvalisuses oleme tõestanud, et sihipärase tööga on võimalik tuua oluline muutus paremuse suunas.

2008. aasta tulemused jäänuks olemata, kui meil tulnuks aasta keskel kärpida politseinike ja päästjate koosseise. Inimeste elu, tervise ja omandi kaitse on eriti oluline just ebastabiilsuse ja tagasilöökide perioodidel, mil riigilt oodatakse veelgi rohkem tuge ja kaitset. Raskematel aegadel on siseturvalisuse ametkondade tööl veelgi kandvam ja kesksem roll.

Print Friendly, PDF & Email