Nasva jalgpallikompleks jäi kooskõlastuseta

Jalgpalliklubi SaareMaa JK aaMeraaS ei saanud Saaremaa keskkonnateenistuselt kooskõlastust plaanile rajada Mullutu lahe äärde Nasva külla jalgpallikompleks.

 Saaremaa keskkonnateenistus ja riikliku looduskaitsekeskuse Saare regioon on seisukohal, et kompleksi rajamine väljapakutud kujul toob suure tõenäosusega kaasa negatiivse mõju Mullutu-Loode hoiualale, samuti on klubi poolt esitatud teave otsuse langetamiseks ebapiisav.

Kuressaare jalgpalliklubi SaareMaa JK aaMeraaS soovib Nasva külas Aida ja Oru maaüksusele rajada kolme jalgpalliväljakut (110x 70 m), kolme hoonet võistkondade riietus- ja pesuruumidega ja 20 väikest kämpinguhoonet, kus treeninglaagrist osavõtjad saaksid ööbida.

Maaüksused asuvad Natura 2000 Mullutu-Loode linnu- ja loodusala koosseisus ning jäävad osaliselt Mullutu lahe kaldapiirangu- ja ehituskeeluvööndisse.

Keskkonnaametnikud leiavad, et jalgpallimuru hooldamisel kasutatavad väetised ja taimekaitsevahendid võivad mööda kuivenduskraave jõuda Mullutu lahte ja kiirendada lahe eutrofeerumist. Samuti võib kaitsealuste elupaikade soodsat seisundit kahjustada võimalik reostus kuivenduskraavist ning jalgpallimänguga kaasnev müra võib häirida kaitsealuseid liike.

Saaremaa keskkonnateenistus ja riikliku looduskaitsekeskuse Saare regioon ei välista küll jalgpallikompleksi rajamist Mullutu lahe äärde, kuid enne kooskõlastuse andmist on vajalik plaanitavate tegevuste põhjalikum läbimõtlemine ning Natura eelhindamise läbiviimine.

MTÜ SaareMaa JK aaMeraaS on 2008. aasta septembris loodud jalgpalliklubi, mille eesmärgiks on populariseerida saarlaste hulgas jalgpalli kui aktiivset ja mitmekülgset spordiala.

Print Friendly, PDF & Email