Mittehoolivad hoolekandjad

Mittehoolivad hoolekandjad

 

Masendav. Rohkem sõnu ei ole Hoolekandeteenuste AS-i töö kohta öelda. Uudised erihooldekodusid koondava riigiettevõtte juhtimisest on nagu lehes ilmuv järjejutt. Nüüd siis on jõudnud asi õiguskantslerini, kes kontrollib aktsiaseltsi tegevust isikute põhiseaduslike õiguste ja vabaduste tagamisel.

See on siiski vaid jäämäe tipp. Pidevad probleemid viitavad sellele, et uus ettevõte ja süsteemi ümberkorraldus on tehtud uisapäisa ja reaalset olukorda hindamata ning nüüd püütakse seda kui uppuvat laeva paigata, samas kui uuest kohast hakkab vett sisse voolama.

Aktsiaseltsi merealaste teadmise ja kogemusteta juhtkond näib siiski uskuvat, et seda laeva on võimalik sadamasse triivida, ning selgitavad meeskonnale, et laeva uppumine on vaid silmapete. Kui sedagi ütlevad, sest tavaliselt nad ei tavatse probleeme selgitada. Või kui selgitavad, siis on uppumises süüdi ikkagi töötaja, küsija või isegi klient.

Print Friendly, PDF & Email