Kudjape ja Nasva külast saavad alevikud (1)

Kaarma vallavolikogu arutab Kudjape ja Nasva küla asustusüksuse liigi muutmist külast alevikuks.

“Kuna mõlemas külas suureneb rahvaarv ja piirkonnad arenevad, siis peab see areng kajastuma ka asustusjaotuses,” lausus Kaarma vallasekretär Riina Allik.

Alevik on üldjuhul vähemalt 300 alalise elanikuga tiheasustusega asula, Nasval elab 1. jaanuari seisuga 381 ja Kudjapel 507 inimest.

Riina Alliku hinnangul võtab küladest alevikeks vormistamise protseduur aega umbes pool aastat. Pärast arutelu Kaarma volikogus läheb asja menetlemine maavanemale, kes teeb taotluse siseministeeriumile ja aleviku staatus kehtestatakse regionaalministri määrusega. “Arvan, et kohalikeks valimisteks on Kudjape ja Nasva juba alevikud,” lausus Allik.

Maasekretär Andrus Lulla sõnul ei mäleta ta oma ametiajast ühtegi sellist toimingut, kus külad oleks ümber alevikeks tehtud.

Print Friendly, PDF & Email