Maksumuutused aastal 2009

Oma Saar toob välja olulisemad muudatused maksumaastikul, mis hakkasid kehtima 1. jaanuarist 2009.

Otsesed maksud

Tulumaksumäära ei langetata ning see jääb ka 2009. aastal 21% tasemele, maksuvabaks tuluks jääb 2250 krooni kuus.
Täiendav maksuvaba tulu esimese lapse kohta 2009. aastal külmutatakse ajutiselt (mõju avaldab 2010).

Tõusis tööautoga erasõitude tegemise erisoodustuse arvestuslik hind 2000 kr 4000 kroonile.
Suurenes maksuvaba hüvitise piirmäär nendele isikutele, kes kasutavad isiklikku sõiduautot ametisõitudeks. Senine maksuvaba määr 2000 krooni asendub 4000 kr kuus.

Sotsiaalmaksu arvutatakse üldjuhul töötaja/teenistuja makstud tasult, kuid mitte väiksemalt summalt kui kuumäär. 2009. aastal on kuumäär 4350 krooni.

Käibemaks

Käibemaksu vähendatud määr tõusis 5%-lt 9%-ni järgmiste kaupade ja teenuste maksustatavast väärtusest:
a) raamatud ja töövihikud; b) ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted ning puudega isiku isiklikuks tarbeks mõeldud meditsiiniseadmed ja abivahendid; c) perioodilised väljaanded, välja arvatud reklaami- ja erootilise või pornograafilise sisuga väljaanded; d) majutus (sh hommikusöök), välja arvatud teenusega kaasnev kaup või teenus.

Käibemaks tõusis 5%-lt 18%-ni järgmiste kaupade ja teenuste maksustatavast väärtusest:
a) ohtlike jäätmete käitlemine;
b) matusetarbed ja -teenused;
c) etenduse- ja kontserdipiletid.

Maksustati ühendusevälisele isikule osutatav garantiiremondi teenus 18%-lise maksumääraga. Seni sellelt teenuselt käivet ei tekkinud, kuna ühendusevälise riigi maksukohustuslasel ei ole valdavalt õigust Eestis tasutud käibemaksu tagasi küsida.

Print Friendly, PDF & Email