1000 krooni kuus (8)

1000 krooni kuus

 

Omavalitsused ei tunne hetkel veel survet toimetulekurahadele, ent lähim poolaasta annab vastuse, kas eraldatud rahast jätkub või mitte. Riigieelarvest eraldatakse raha toimetulekuks arvesse võttes eelmiste aastate tegelikke kulusid toetuste maksmisel.

Kui suvekuud tööhõiveprobleemile leevendust ei too, võib tekkida olukord, kus laste koolisaatmise ajaks lõpevad töötute vanemate kindlustushüvitised ja toime peab tulema 1000 krooniga kuus, alates teisest pereliikmest 800-ga. Seega peab kolmelapselisele perele pärast eluasemekulude tasumist kätte jääma 4200 krooni. See on raha, millega perel tuleb katta söögi-, riide-, hügieeni-, transpordi-, laenude ja koolitarvete kulu. Koolimineva lapse toetus on sellest aastast alates juba minevik.

Keskmine pensiongi on juba 5000 krooni ja samas jätkub poliitikutel poriloopimist otsekohe, kui keegi julgeb kas või pelgalt mõelda pensionitõusu peatamisest.

Ei arva meiegi, et pensionitõus tuleks peatada, aga miks pole seni veel keegi küsinud seda, mis saab edasi lastega peredest. Toimetulekutoetuse saajate kontingent, kes pole pikki aastaid tööd otsinudki, ka neile majanduskriis ei mõju. Ikka 1000 kätte ja poodi!

Print Friendly, PDF & Email