Vahur Kraft pääses detailplaneeringust

Saaremaa keskkonnateenistus loobus Nordea Eesti juhatuse esimehele Vahur Kraftile esitatud nõudmisest koostada Türju külas asuva hoone ümberehitamise projekteerimiseks detailplaneering.

Keskkonnateenistus loobus oma nõudest pärast tutvumist Krafti poolt esitatud konfidentsiaalse memorandumiga, mis muuhulgas sisaldab ka õiguslikku hinnangut detailplaneeringu nõudele.

“Keskkonnateenistus nõustub memorandumis toodud seisukohaga, et Loode tehnilise vaatluse punkti maa kinnistul asuva hoone rekonstrueerimiseks ei ole kohustuslik koostada detailplaneeringut ega läbi viia ehituskeeluvööndi vähendamise protseduuri,” teatas Saaremaa keskkonnateenistuse juhataja Raivo Kallas arendajale saadetud kirjas.

Endine Eesti Panga president ja Nordea Eesti juhatuse esimees Vahur Kraft kavatseb elamu ehitada Türju külas asuvale 2500 m² suurusele kinnistule, mida siseministeerium müüs aasta tagasi enampakkumisel 340 000 kroonise alghinnaga. Krundil asuvad nõukogude ajal rajatud vaatlustorn, patrullmaja ja üks lagunenud väiksem hoone ehitusaluse pindalaga 114 m². 

Vahur Kraftile kuuluv maatükk asub Natura 2000 Kura kurgu loodus- ja linnuala koosseisus 200 meetri laiuses Läänemere ranna piirangu- ja ehituskeeluvööndis. Ehituskeeluvöönd ei laiene esmakordsele juurdeehitusele juhul, kui juurdeehitise maht on väiksem kui üks kolmandik olemasoleva ehitise kubatuurist.

Print Friendly, PDF & Email