Nasval ollakse tuulegeneraatorite vastu (2)

Nasva küla elanikud ei poolda Timothy OÜ plaani paigaldada Nasvale kaks uut tuulegeneraatorit, millest üks on ette nähtud Nasva jahtklubi hotelli juurde ja teine Nasva jõe äärde Lodja kinnistule ehituskeelualale.

“Nasva inimesed on sellele resoluutselt vastu,” ütles Oma Saarele Kaarma vallavolikogu külaelukomisjoni liige Irja Lepik, kelle sõnul väljendasid Nasva elanikud oma selget vastuseisu uute tuulegeneraatorite püstitamise kohta 15. jaanuaril külakoosolekul.

Kuna Nasva külas on AS Saare Paat tööstushoone läheduses juba kaks aastat püsti OÜ-le Baltic Wind Energy kuuluvad 63 meetri kõrgused tuulegeneraatorid, siis on Nasva elanikel generaatoritega seoses negatiivsed kogemused. “Kõige rohkem häirib müra, aga ka visuaalne vaatepilt. Inimesed, kes seal lähedal elavad, ütlevad, et see undamine on väga tüütu,” rääkis külakoosolekul osalenud Irja Lepik.

Reedel Timothy OÜ taotlusele saadetud vastuskirjas teatas Kaarma vallavalitsus, et Kaarma valla üldplaneeringu eelnõu ei näe ette uute tuulegeneraatorite paigaldamist Nasva küla Lodja ja Nasva jahtklubi kinnistute piirkonda.

Kuna Lodja ja Nasva jahtklubi kinnistud asuvad kompaktse asustuse vahetus läheduses ehituskeeluvööndis ja taotlus on vastuolus Kaarma valla üldplaneeringu eelnõuga, siis eeldab kahe täiendava generaatori kavandamine piirkonda üldplaneeringu eelnõu muutmist, milleks omakorda on vaja kohalike elanike heakskiitu.

Vallavalitsus tõdeb oma kirjas, et taastuvenergeetika tootmine tuuleenergia baasil on igati teretulnud, kuid praktika näitab, et tiheasustuse lähedusse tuulikute püstitamine tekitab kohalikes elanikes enamasti vastuseisu.

Seetõttu on Kaarma vald oma üldplaneeringu eelnõus näinud ette tuulegeneraatorite paigaldamiseks alad, mis asuvad inimasustusest suhteliselt kaugel. Seetõttu soovitab vallavalitsus Timothy OÜ-le kaaluda Nasvale kavandatud kahe tuuliku püstitamist Piila külasse, kuhu üldplaneeringu eelnõu on reserveerinud tuulegeneraatorite tarvis alternatiivse ala.

Timothy OÜ pöördus jaanuari algul Kaarma vallavalitsuse poole ettepanekuga paigutada algselt Unimäe küla Paduri IV kinnistule kavandatud tuulegeneraatorid Nasvale ja Upale Linamäe kinnistule. Unimäe tuulepargi rajamise taotlus pärineb 2004. aastast, kuid tuulepargi ehitus on vaidluste tõttu seni ellu viimata.

Ühtlasi on arendaja vähendanud tuulikute arvu kaheksalt neljale, millest kaks on ette nähtud Nasvale ja kaks Upale. Selle asukohaga on Kaarma vald ka nõus, kuid soovitab sinna planeeritavad tuulegeneraatorid rajada pärast valla üldplaneeringu kehtestamist.

Print Friendly, PDF & Email