Linna reoveepuhasti uuendamine maksab üle 60 miljoni krooni

Linna reoveepuhasti uuendamine maksab üle 60 miljoni krooni

TÖÖDEGA POOLEL TEEL: Kuressaare torustikutööd on poole peal, kohati venivad, kohati jõutakse valmis plaanitust varem. Kuid tööd 17. septembriks lõpetada on Kuressaare Veevärgi kinnitusel reaalne.

AS Kuressaare Veevärk kuulutab lähiajal välja riigihanke linna reoveepuhasti uuendamiseks. Hinnanguliselt võivad selleks kavandatud tööd maksta umbes 60 miljonit krooni.

Kuressaare reoveepuhasti plaanitav remont läheb umbes neli korda kallimaks kui kuus aastat tagasi arvatud 15 miljonit krooni.
“Kõige tähtsam, et puhasti saab korda – selleks on raha eelkõige mõeldud,” ütles Kuressaare Veevärgi juhatuse liige Illar Noot.

Veevärgi projektijuhi Raivo Pedaniku sõnul selgub täpne ehitusmaksumus riigihanke tulemuste selgumisel. “Lisaks ehitamiseprojekteerimise hankele on kavas ka riigihanke teostamine omanikujärelevalve osas,” lausus Pedanik. Lisaks kulub veel umbes 12 miljonit krooni survetõstepumpla ehitamiseks Paju tänavale.

“Kõigi projektis teostatavate tööde kokkuvõttena suurenevad Kuressaares Veevärgi põhivarad üksnes linnas enam kui kolmekordseks,” nentis Pedanik.

Kogu Saare maakonna peale oli Euroopa Komisjoni otsusega heakskiidetud projekti maksumuseks 265 miljonit krooni, millest Euroopa Liit katab 80 protsenti ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ning AS Kuressaare Veevärk kumbki 10 protsenti.

Plekk kallineb

Kuressaares hetkel tehtavad torustikutööd maksavad vähemalt 64 miljonit krooni. Projekt läheb mõnevõrra kallimaks kui eeldati, tunnistas Illar Noot Kuressaare linnavolikogu ehitus ja keskkonnakomisjoni viimasel koosolekul.

Keskkonnaministeeriumi välisfinantseerimise osakonna järelevalve büroo juhataja ülesannetes Külli Urvik ütles, et Kuressaare Veevärgil on kohustus viia tööd ellu selliselt, et täidetaks maksimaalselt rahastamisotsuse määratud indikaatorid ja loodaks toimiv süsteem.

“Vahepealsed ehitushindade kallinemised on tinginud vajaduse osaliselt vähendada mõningaid rahastamisotsuses ettenähtud tööde mahtusid, ent projekti eesmärgid ei jää ellu viimata ning vajadusel tuleb leida siseriiklikul tasandil lisavahendeid,” sõnas Urvik.

Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja Liina Laastik sõnas, et mingeid otsuseid lisavahendite eraldamiseks pole tehtud ega garantiisid antud, samuti ei eraldata vahendeid prognooside alusel.
“Võimalikud puuduolevad summad selguvad pärast konkreetsete hangete läbiviimist ja seejärel saab toetuse saaja asuda otsima võimalusi probleemi lahendamiseks,” ütles Laastik.

Enam kui pooltsada Kuressaare linnatänavat hõlmavad torustikutööd peaksid ühele poole jõudma hiljemalt tänavu 17. septembriks, praegu ollakse umbes poolel teel.

Print Friendly, PDF & Email