Kuressaares võivad gümnaasiumi sisseastumiskatsed alles jääda

Kuressaare linnavalitsuse haridusnõunik Õilme Salumäe ei välista, et vaatamata riigikohtu lahendile, mille järgi ei tohi gümnaasiumid õpilaste vastuvõtmisel arvestada sisseastumiskatsete tulemusi, võivad Kuressaares siiski ka sel suvel sisseastumiskatsed toimuda.

“Praegu on mõistlik ära oodata, kuhu see diskussioon jõuab, ja ausalt öelda me ei suhtu sellesse praegu väga paaniliselt,” ütles Õilme Salumäe Oma Saarele.
Haridusnõuniku sõnul pole linnavalitsus sisseastumiskatsetega seonduvat riigikohtu lahendi valguses veel arutanud.

“Tavalise õigusruumi loogika vaatevinklist on asi selles mõttes pisut kahetsusväärne, et tänavused põhikooli lõpetajad praktiliselt ei tea, millistel tingimustel nad gümnaasiumi saavad astuda,” lisas Salumäe.

Samas märkis haridusnõunik Õilme Salumäe, et linnavalitsus ei kavatse spetsiifilistes küsimustes koolide tegemistesse sekkuda, mistõttu võidakse ka sel aastal vastuvõtukatsed siiski korraldada.

Salumäe sõnas, et katsete süsteem on gümnaasiumi vastuvõtu osas ennast õigustanud ja on igati mõistlik arvestada põhikooli lõputunnistuse kõrval ka isiksust enam avavate katsetega.

Vastuvõtu aluseks on mõlemal juhul pingerida ning on mõistlik, kui selle koostamise alus on laiem kui üksnes põhikooli lõputunnistus, lisas haridusnõunik.

Riigikohtu esmaspäevase lahendi järgi ei tohi gümnaasiumid õpilaste 10. klassi vastuvõtmisel enam arvestada sisseastumiskatsete tulemusi.
Sellise tulemuseni viis ligi kaks aastat kestnud kohtuvaidlus, mis algas sellest, et Tallinna Gustav Adolfi gümnaasium keeldus 10. klassi vastu võtmast samas koolis üheksanda klassi lõpetanud poissi, kuna tema sisseastumiskatsete tulemused ei olnud piisavalt head.

Riigikohus asus seisukohale, et koolid on aastaid seadust valesti tõlgendanud ehk põhikooli- ja gümnaasiumiseadus lubab 10. klassi vastuvõtmisel arvestada vaid õpilaste põhikooli lõpueksami hindeid ning lõputunnistuse hindeid.

Sisseastumiskatseid korraldada ei keela koolidel küll keegi, kuid nende tulemusi arvestada ei tohi, ütles riigikohtu pressiesindaja Eveli Kuklane, kelle sõnul peaksid koolid edaspidi riigikohtu seisukohaga arvestama.

Riigikohtu lahendi kohaselt on praeguses seaduses lihtsalt auk ehk puudub säte, mis lubaks koolidel, haridusministeeriumil või omavalitsustel kehtestada gümnasistide vastuvõtmiseks süvaõppega eliitkoolile vajalikke spetsiaalseid katseid või muid kriteeriume.

Print Friendly, PDF & Email