Arendaja sai loa Lõmala sadamakoha taastamiseks (3)

Keskkonnaministeerium väljastas MTÜ-le Lõmala Sadam vee erikasutusloa Lõmala sadama süvendamiseks mahus kuni 3000 m3.

Salme vallavanem Kalmer Poopuu on varem Oma Saarele öelnud, et eesmärk on taastada kunagine sadamakoht ning ehitada külastuskeskus, kus saab pakkuda mere- ja kalaturismi teenuseid, samuti linnuvaatlust.
Keskuses võidakse avada ka piirkonna ajalugu käsitlev püsiekspositsioon, mille kokkupanemisel tahetakse kaasata mereajaloolase Bruno Pao teadmisi.

Sadamakoha arendamiseks on Salme vald ja erakapitali esindav ettevõtja Andro Roosileht moodustanud MTÜ Lõmala Sadam, kes esitab EAS-le projekti elluviimiseks rahastamistaotluse.

Poopuu sõnul pole antud piirkonnas praegu ühtegi sadamakohta ning seetõttu on piirkonna arendamine igati vajalik. Oma koha peaksid sadamas saama ka rannakalurid.

Praegu on sadam hooldamata ja selle kasutamine on raskendatud, sadama sissesõidutee on täis uhutud muda ja setteid, samuti on osaliselt lagunenud sadamakaid.

Vähendamaks mõju kalastikule ja linnustikule tuleb rekonstrueerimis- ja puhastustööd läbi viia ajavahemikus juuli–september.
Töö tegemiseks peab arendaja kasutatama koppsüvendajat. Sobiva ilmastiku korral kulub töö tegemiseks 1–2 kuud. Vee erikasutusluba kehtib 1. juulist 2009 kuni 30. septembrini 2011.

Print Friendly, PDF & Email