Muhu uudised: “Lootusetuse aasta” algus (2)

Muhu uudised: “Lootusetuse aasta” algus

 

Ma ole mõteln – kui kena, kut elu soaks vahel hakata justkut puhta lehe pealt. Mitte et kõik lageks teeks, vaid et seoks nee otsad lahti, mis meitid kuskil liiga kindi hoidvad, seisukohti loovad ja arvamisi tegavad.

Moole tehti selle mõtte järele kõik äkist puust ja punaseks, sest valmiskirjutat töö kadus arvuti ää ja ma pidigid hakkama puhtalt lehelt. Esteks olli vähe nõutu tunne ja natusse kahu koa, põhiliselt omast aast.

Tarku inimesi juhtub ilma peal ikka olema. Üks nendest, kedast oo põhjust targaks pidada, oo selle voasta kuulutan Lootusetuse voastaks. Kõlas justkut päris lootusetult… kut hakati seda mõtet tavalise inimese jaoks lahti seletama ja reakima, et lootusetus oo sõuke olukord, kus änam muneda põle midagid ja TULEB midagid ette võtta.

Õnneks nägi ma ää sõukse inimese, kis oo majanduslikult ühna haledas olukordas, aga ep lase sellel pisiksel asjal ennast üldse segada. Taal oo vahel meel kurb koa – seda ta tunnistas –, aga elab päeva kaupa.

Ja maal soab alati ette võtta mõne… töö. Sõukse, mise eest keegid küll raha ep maksa, aga mis iseoma olemist igast küljest tasakaalustab. See inimene ütleb, et sõuke oma töö oogid just see õige töö, mis südame rahul peab.

Muhu noordekeskuse noored korjavad raha, et minna külakosti viima Pärnu kodutute loomade varjupaika. Korjanduskarbid, mise sisse soavad kõik tahtajad annetusi poeta, oo väljas koolimajas, noordekeskuses ja Liiva raamatukogus.

Noordekeskuse kodulehelt http://noortekas.muhu.ee levab siiamaale noorteka T-särgi kavandite võistlusele soadetud tööd. T-särgi kavandimi
oodetse juure, joonistage ja soatke veel!

Muhu spordihallis soab uisutamist proovida. Spordihalli rõdu peal oo tehisjääst rada, mis 15 m pitk ja 2,5 m lai. Uisutada soab nii ilu- kut hokiuiskudega sõuksel aal, kut spordihalli uksed lahti oo. Tiit Uspenski käest soab üle küsida.

Tuleva nädali reede peetse spordihallis üks tähtis võrkpallivõistlus. Tulge kaasa elama ja aidake Muhu mehed rahvaliiga poolfinaali! 30. talvekuu päeva kellu 19.30 kohtub SK Muhu/Kehte meeskond Elioni rahvaliiga alagrupiturniiril Läänemaa VAK meeskonnaga.

Tuleva nädali laupa, 31. talvekuu päeva kellu 20 saob minna Koguva Vanatoa turismitaluse merelaulude õhtale. Marko Matvere eestvädamisel peetse seal loeng-kontsert, lauldasse ballaade ja reagitse juttu purjelaevanduse ajaloost. Vanatoa telefonidel soab omale lava kindi panna ja ligemalt järele küsida.

Tuleva kessiku, 28. talvekuu päeva algusega kellu 12 esitleb Hellamaa raamatukogu juhataja Anne Leesla oma poolt kokku pandud kogumik-vihikud siis ühte kenad pisikest roamatud “Muhu pärimuslik aastaring”. Külalised soavad kingituseks omale selle roamatu kaasa.

Hellamaa kohvitoa naised pidasid nädali alguses traditsioonilise viktoriini mineva voasta Muhu juhtumiste kohe. Inimesed esindasid kas iseennast või võistlesid kahekeste. Esimese kohja mineva voastaste Muhulase lehe numbrite põhjal kokku pandud küsimustele vastamises sai Helju Auväärt, teese kohja kahekeste võisteln Inna Sooäär ja Milvi Oidekivi ning kolmandat kohta jähid jägama Helju Rand ja Aili Nõu. Tublid naised, terit ja rõõmu teitele!

Hellamaa külakeskus tuletab meele, et iga neljabe õhtastpoole kellu 17 soavad kõik huvilised kohjapeal roosimise kuntsi õppeda.

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email