1,5 miljoni kroonine leping sõlmiti tagatoas inimliku eksituse tõttu (7)

Üle kahe aasta tagasi Kuressaare linnavalitsuse ja Saaremaa Raadio OÜ vahel sõlmitud pea 1,5 miljoni krooni suurune leping linnalehe väljaandmiseks jäi riigihankena registreerimata ametniku inimliku eksituse tõttu.

Nii väidab Kuressaare linnapea Urve Tiidus. Siiski ei pea ta põhjendatuks seaduserikkumise tagantjärele heastamist, kuna kahju pole keegi saanud.
Riigihangete seadusest lähtudes ei tohi alustada läbirääkimisi lepingu sõlmimiseks enne, kui vastav teade on hangete registri kodulehel avalikustatud.

Kuigi linnavalitsus tunnistab registreerimata jätmist, leiab riigihangete amet (RHA), et pakkumismenetlust ei viidud toona läbi riigihangete seaduses sätestatud korras.

Kui Oma Saar küsis linnavalitsuselt hankemenetluse dokumente, eeldades, et tegemata on jäänud tõesti vaid registreerimine, tunnistas linna õigusnõunik Vilma Kippak, et lepingu sõlmimiseks oli linnavolikogu rahaeraldus ning muid haldusakte ei ole. Pingelisi läbirääkimisi võibki tema sõnul pidada sisuliselt hankemenetluseks.

RHA arvates peaks siiski lisaks tegemata jäänud registreerimisele olemas olema ka pärast lepingu sõlmimist koostatud deklaratsioon.

Inimlik eksitus

Samuti ei ole võimalik linna dokumendiregistri kaudu tuvastada, et OÜ-le Saaremaa Raadio oleks saadetud ametlik kutse läbirääkimistega pakkumismenetluse kohta, nagu seadus ette näeb.

Linnapea Urve Tiidus põhjendab juhtunut inimliku eksitusega. “Asja arutanud selles protsessis tollal osalenud ametnikega, selgus, et peame üksnes tunnistama oma inimlikku eksimust,” märgib Tiidus Oma Saarele saadetud kirjas.

Linnapea sõnul jäi tõepoolest tegemata seaduse järgi vajalik registreerimisprotseduur. Säärast eksimust olevat soodustanud olukord, kus siinsel turul sai linnalehe väljaandmist tellida vaid ühelt pakkujalt.
Samas märgib linnapea, et tema ise oli hankeprotseduuride reeglitest teadlik, kuid usaldas ametnikke.

Urve Tiiduse arvates on 2006. aasta augustis sõlmitud leping vaatamata seaduserikkumisele kehtiv.

“Leping, millele Oma Saar püüab varju heita, on seaduslik, kehtiv ja pooltele siduv. Formaalne eksimus Riigihangete seaduse sätete vastu ei muuda lepingut ebaseaduslikuks,” kirjutab Tiidus.

Kuressaare linnavalitsusele pole see esimene kord riigihangete korraldamisel seadusega pahuksisse sattuda.

Taolistele eksimustele juhtis tähelepanu ka riigikontrolli audit, mis viidi läbi linnavalitsuse sisekontrollisüsteemi ja raamatupidamise korralduse ning majandustehingute seaduslikkuse osas aastatel 2004 ja 2005. Toona avastas riigikontroll mitmeid möödalaskmisi.

Segadusi on audiitorid tuvastanud ka raha eraldamisel Kuressaare ooperipäevadele. Tollastelt ooperipäevade korraldajatelt on linnal siiani tagasi saamata sadade tuhandete kroonideni ulatuvad summad.

Samuti on Kuressaare linnavalitsusele märkusi teinud 2007. a väljakuulutatud riigihankeid kontrollinud sõltumatu ekspert, kes ütles oma ekspertarvamuses, et puudusi esineb hangete konkurentsi ja läbipaistvuse osas.

Print Friendly, PDF & Email