Kuressaare hakkab infofoorumeid korraldama

Kuressaare hakkab infofoorumeid korraldama

PRÜGIKÜSIMUSED: Foorumitesarja esimene teema on jäätmemajanduse korraldamine kortermajades.

Kuressaare linnavalitsus korraldab linnakodanikele foorumite sarja, kus oma ala spetsialistid annavad head nõu ja vastavad inimeste küsimustele.

Esimene foorum toimub Kuressaare päevakeskuse saalis järgmisel neljapäeval, 29. jaanuaril kell 16. Käsitletakse jäätmemajandusega seonduvat.

Linnavalitsus teatas, et mõte hakata korraldama temaatilisi infotunde või foorumeid tuli sellest, et tihtipeale ei pruugi vajalik teave jõuda kõigi huvilisteni.
“Põhimõtteliselt tuuakse informatsioon erinevate teemade kohta nüüd lihtsalt kodanikele lähemale,” märkis Kuressaare linnavalitsuse infojuht Priit Pruul.

Kodanikel on võimalus küsida ja saada vastuseid vastava ala spetsialistidelt – loodetavasti tekitavad sellised kooskäimised ka põnevaid diskussioone ning annavad vajalikke teadmisi nii kodanikele kui ka linnavalitsusele.
Edasi on kavas keskenduda veemajandusteemadele ning kolmas, aprillis toimuv foorum räägib soojamajanduse korraldusest ja arengust Kuressaare linnas.

Abilinnapea Kalle Koov lausus, et loomulikult ei saa loota, et foorumite sari kutsuks kohale kõik korteriomanikud, kuid see annab siiski võimaluse kõigile asjast huvitatuile tulla, kuulata ja küsida kõige kohta, mis seotud aktuaalsete kommunaalmajanduse teemadega.

“Igal sellisel kohtumisel anname ülevaate konkreetse valdkonna õigusaktidest ja tariifidest, kuulame valdkonda esindavate ettevõtete arengumõtteid ja selgitusi parimast praktikast korteri- või elamuühistus,” sõnas Koov.

Kuigi peamiselt keskendutakse kortermajade probleemidele, ei tähenda see seda, et ülejäänud kodanikud oodatud poleks.
“Kui on tunne, et soovitakse midagi nende valdkondade kohta küsida või on soov kaasa rääkida, siis igal juhul on kõik küsimused teretulnud,” lisas Kuressaare linnapea Urve Tiidus.


Esimene foorum jäätmeteemadel

Kuressaares on 349 kortermaja 4535 korteriga. Neist 108 tegutsevad korteri- või elamuühistuna, millest omakorda 62 on registreeritud Äriregistris.
38 korteriühistut on MTÜ Kuressaare Korteriühistute Liit liikmed ning nende ühistute liikmetele korraldab liit regulaarselt ümarlaudu väga erinevatel teemadel.
“Pahatihti ei jõua seal räägitu iga korteriomanikuni,” nentis abilinnapea Kalle Koov foorumi vajalikkust.

Esinevad ja vastavad küsimustele:
Hain Vaher, Kuressaare Elamute Hooldus OÜ juhataja.
Räägitakse korraldatud jäätmeveost ning muudatustest jäätmete sortimisel, teemadeks on veel:
-jäätmekäitlus ja kortermajad;
-parim jäätmekäitluspraktika korteriühistus;
-toetusmeetmed prügimajanduse ajakohastamiseks.

Valdek Kraus, korteriühistute liidu Kuressaare büroo juhataja.
Kuressaare linnavalitsuse esindajad.
Räägitakse korraldatud jäätmeveost ning muudatustest jäätmete sortimisel, teemadeks on veel:
* jäätmekäitlus ja kortermajad;
* parim jäätmekäitluspraktika korteriühistus;
* toetusmeetmed prügimajanduse ajakohastamiseks.

Print Friendly, PDF & Email