Angla tuulikumäe arendamist tabas EAS-i vastuseis (4)

Angla tuulikumäe arendamist tabas EAS-i vastuseis

TUNNUSTUS TEHTU EEST JA MIS SAAB EDASI? MTÜ Angla Tuulikumägi projektijuht Alver Sagur võttis reedel vastu tunnustuskirja Saaremaa Omavalitsuste Liidult Vilidu tuuliku restaureerimise eest. Samas vaimus jätkamiseks taotles ta tuulikumäe arendajana EAS-ilt finantseerimist. Seni ei ole aga koostöö ettevõtluse arendamise sihtasutusega arendajal positiivses suunas läinud.

Neljapäeval otsustas EAS-i juhatus mitte toetada täies mahus MTÜ Angla Tuulikumägi rahastamistaotlust projektile “Karja põllumajanduse ja pärandkultuurikeskuse väljaarendamine piirkonna konkurentsivõime tugevdamiseks.”

Tallinnas toimunud EAS-i juhatuse koosolekul soostusid juhatuse liikmed nimetatud projekti osalise rahastamisega.
“Tallinnas saime selge info, et me ei saa kavandatud hoonet, kuhu oli mõeldud villa-, savi- ja sepikoda, ehtesepikoda, leivaküpsetamis- ja söömistuba, pillimeistrite töötuba ja teised ruumid, ehitada,” väitis reedel MTÜ Angla Tuulikumägi projektijuht Alver Sagur.

Lisaks kõigi tuulikute renoveerimisele kavandas arendaja algul Angla tuulikumäele ehitada pärandkultuurikeskuse tarvis umbes 40 meetri pikkuse hoone, parkla, tiigi, pistandaia ja muid vajalikke rajatisi.

“Seda projekti oleme teinud ligi aasta. Maja mahtu oleme EAS-i soovitusel vähendanud. Samuti soovitas EAS projekti kaheks jagada – maja ja teise ossa parkla, tuulikud ja muud väljakurajatised. Olime nõus. Neljapäeval eraldati kinnitamata andmetel raha vaid tuulikute, parkla ja aia jaoks,” rääkis Alver Sagur.

Reedel sai aga arendaja elektronkirja, milles mainiti, et EAS võtab suuri projekte vastu 22. jaanuarini. See nõuab arendajalt kiiret tegutsemist, et lühikese ajaga kogu nõutav materjal ette valmistada.

“Õnneks on meie asjaajamine nii kaugel, et saame selle projekti koostamisega mäele. See tähendab seda, et peame esitama maja täismahus projekti. Kui me 22. jaanuariks seda valmis ei jõua, siis nihkub kogu asjaajamine määramatusse kaugusesse,” märkis Sagur.
Reedel näitas arendaja Kaali külastuskeskuses huvilistele planeeritava hoone eskiisprojekte.

Maja ruumide eesmärgistamisel on projekteerija arvestanud EAS-i soovitusi. Kolmele korrusele tulevad mitmesugused töötoad, näituseruumid, tualetid ja teised vajalikud ruumid.

Alver Saguri meeskond ja Leisi vallavalitsus ei ole veel lootust kaotanud. “Kui kõik laabub ja EAS leiab siiski võimaluse finantseerimiseks, siis ehitajail kulub töödeks poolteist aastat,” väitis ettevõtja Sagur.


Riigikogujad palusid toetust

Riigikogu liikmed Jüri Ratas ja Kalle Laanet pöördusid möödunud aasta detsembris regionaalminister Siim-Valmar Kiisleri poole taotlemaks Angla Tuulikumäe projekti täielikku rahastamist ettevõtluse arendamise sihtasutuselt.

Jaanuarikuus saadetud vastuses parlamendi liikmetele põhjendas minister Kiisler osalist finantseerimist hindamismetoodikast tulenevalt.

“MTÜ Angla Tuulikumägi poolt esitatud projekti “Karja põllumajanduse ja pärandkultuurikeskuse väljaarendamine piirkonna konkurentsivõime tugevdamiseks” puhul leidis meetme komisjon, et EAS-i hindamiskomisjoni poolt tehtud ettepanek projekti osaliselt toetada on põhjendatud.

Sellest tulenevalt tegi meetme komisjon vastava ettepaneku ka EAS-i juhatusele,” kirjutas minister Kiisler.

Print Friendly, PDF & Email