Turu haldajaks tootjate turustusühistu (3)

Turu haldajaks tootjate turustusühistu

LAMBAPÄEV: Veiko Maripuu korraldatud lambapäev meelitas sügisel turule kümneid huvilisi.

Kuressaare turu ümarlaual käidi ühe mõttena välja, et turgu ei peaks opereerima mõni eraettevõtja, vaid selleks võiks luua eraldi MTÜ või sihtasutuse, mille liikmeteks turul kauplemisest huvitatud osapooled.

Neljapäevasel ümarlaual osalenud Saarte Koostöökogu tegevjuht Ahti Kuris vahendas ümarlaua mõtteid, et turg peaks teenima laiemat kasu silmas pidades Saaremaa inimesi, mitte pinna pealt kasumit. “Et see oleks hea koht, kus olla, kus käia, kus toimub kultuuriüritusi ning samal ajal saab kohalikku toodangut osta.”

Et seda teha, jäi kõlama arvamus, et kohalikud tootjad, võib-olla koostöös linna ja teiste organisatsioonidega võiksid luua MTÜ või sihtasutuse – turustusühistu, mis opereeriks turgu.
Kuris märkis, et koostöökogu võiks selleks aidata väiketootjatel, kes asjast huvitatud, kokku tulla.

Samas on teada, et Kuressaare turgu ootab ees ümberehitus, et viia turu väljanägemine kooskõlla linna keskväljaku tulevase välimusega. Plaanide järgi kaovad turult kivimüürid ja turuvärava putkad ning turu tasapind viiakse madalamaks, keskväljakuga ühele tasapinnale.

Ümarlaual märgiti, et seni kui ruumiline arendus saab täpsemalt kokku lepitud, pikendatakse turu opereerimist senise rentnikuga.
Ümarlaual osalenud Kuressaare abilinnapea Kalle Koov ütles, et linn teeb arvatavasti ettepaneku praegusele rentnikule rendilepingu pikendamiseks, et tagada turu toimimine ka eeloleval suvel ja sügisel, kui turgu külastab kõige suurem arv turiste ja kodanikke.

Edaspidi oodatakse turule tegutsema tootjate ühendust, kes hakkaks turu arenduse visiooni ellu viima ja hiljem turul opereerima.
“Linnavalitsus teeb kõik selleks, et turu infrastruktuur lähiaastatel valmis ehitada,” ütles Koov.
Ümarlaual arutati ka, kuidas turg igapäevaselt võiks toimida. Avaldati arvamust, et meil ei ole väiketootjaid, kes igapäevaselt saaksid turul oma kaupu müüa.

Sellega seoses pakuti välja, et selleks, et tuua tootjad ja tarbijad kokku, võiks korraldada näiteks laupäeviti väiksemaid turupäevi ning igakuiselt suuremaid turupäevasid, mil võiks kauba müük laieneda turu piiridest välja – linna keskplatsilegi.

Ahti Kuris arvas, et sellised üritused muudaksid Saaremaa turistile atraktiivsemaks, kui meil oleks omanäolisem toodang ja oma turg. Mõne osaleja nägemuses olekski tegu Saaremaa turuga, mitte vaid linna turuga.

Ümarlaual ühtegi otsust vastu ei võetud ega tähtaegu paika pandud. Samas märgiti, et internetis on mõne aja eest loodud turu tuleviku üle arutlemiseks vestlusgrupp groups.google.ee/group/kuressaareturg , kus huvilised võiksid sõna võtta ja ettepanekuid teha.

Print Friendly, PDF & Email