Oti külas ehitatakse metall-laevu nii Eestile kui tervele Euroopale

Oti külas ehitatakse metall-laevu nii Eestile kui tervele Euroopale

TULEVIKKU SUUNATUD PILK OLGU OPTIMISTLIK: Alunaut OÜ üks omanikke ja tegevjuht Mark Muru usub, et alumiiniumpaatidel on tulevikku.

Saaremaa noorimaks paadiehitusettevõtteks on Pöide vallas Oti mõisa külje all endise EPT töökojas tegutsev firma Alunaut OÜ. Alumiiniumipaatidele lisaks valmistavad Alunaudi meistrimehed seadmeid masinaehitustööstustele, skateparkidele ning teistelegi tellijatele.

“Kuna kõigi osanike taust on ikkagi paadiehitusega seotud, kas suuremal või vähemal määral, siis peamegi paadiehitust enda jaoks kõige põhilisemaks,” sõnas firma asutajaliige, üks osanikke ja tegevjuht Mark Muru.

Teisipäeva ennelõunal Pöide poole sõites püüdsin autoroolis lahti mõtestada vastloodud paadiehitusfirma Alunaut tähenduse. Ja ega see nii keerukas olnudki. Firma nimi koosneb kahest sõnast – alumiinium ja nautica. Niisiis valmistatakse Oti külas alumiiniumpaate, suuremaid ja väiksemaid, luksuslikumaid ja lihtsamaid.

Oti töökojas, kus aastakümneid tagasi traktoreid ja maaparandusmasinaid putitati, ehitatakse praegu kahte alust. Õieti ühte rekonstrueeritakse ja teist ehitatakse.

“Nõukogudeaegse alumiiniumist töökaatri ehitame ringi tänapäeva nõuetele vastavaks lõbusõidulaevaks ja teine alus on allhanketööna rootslastele tehtav Vector-tüüpi paat,” rääkis Mark Muru.
Enamik aluseid, mis Oti külas Alunaudi paadivabrikus valmistatakse, lähevad ekspordiks. Paadiehitajate jaoks on mereriigi Eesti turg kahjuks peaaegu olematu. Alunaudi toodangust läheb üle 90 protsendi piiri taha.

“Vahetult enne majandussurutise tekkimist nägime väga tugevaid märke sellest, et eestlane tahab uuesti merele minna. Seda oli näha ka paadiehitusfirmade ohtrast tekkest ja käivete kasvust ning ARK-is registreeritud paatide arvust. 2007. ja 2008. aastal oli see kasv märgatav.

Nüüdne majandussurutis tekitab sellesse muidugi pausi. Kui kriisiaeg läbi saab, küllap siis hakkavad eestlasedki rohkem veesõidukeid ostma,” märkis firmajuhist kogenud paadiehitaja.

Teatavat turunišši näeb Mark Muru just alumiiniumist tehtavatele alustele.
“Konkurents Eestis on siiski olemas. Alumiiniumkaatreid toodab üks Võru ettevõte allhanke korras Rootsi turule. Leedus tegutseb samuti üks alumiiniumpaate valmistav firma ja Soomes ning Rootsis on selliseid ettevõtteid juba rohkem. Põhjamaades peame me ennast lihtsalt tõestama,” arutles firmajuht.

Saarlased on ammusest ajast tuntud laevaehitajad

Aastakümneid ja sajandeid tagasi ehitati Saaremaal kiireid ja merekindlaid puulaevu. Siinsed laevaehitajad olid tuntud üle Eestimaa, Lätis ja mujalgi. Puulaevade aeg on aga ammugi ümber. Kas jagub Saaremaal metall-laevade ehitajaid, universaalseid oskustöölisi? Igasse firmasse vahest mitte. Nii on Nasval tegutsev Baltic Workboats Saaremaale laevaehitustööle kutsunud alumiiniumkeevitajaid Ukrainast.

Mark Muru sõnul Ida-Saaremaal laevaehitaja kogemustega oskustöölisi jagub. “Võrreldes Kuressaare ümbrusega on siin Saaremaa idapoolses otsas ettevõtlus küllaltki hõre. Arenguruumi on siin kõvasti. Tööjõudu leidub. Meil on võimalik ka inimesi välja õpetada. See ei ole probleem. Baltic
Workboatsi probleemiks olid pigem järsud koormuse muutused, kus oli kohe vaja väljaõppinud inimesi,” analüüsis ettevõtte juht tööjõuga seotud probleeme.

Paadiehitusmaterjali ehk alumiiniumi sisseostmisel Mark Muru probleemi ei näe. Laevaehituseks vajalikku alumiiniumi saab kas Soomest või ükskõik, millisest Euroopa riigist.
Kätte jõudnud majandussituatsioonis on Eestimaal juba kolm paadivabrikut oma uksed kinni pannud. Midagi hõisata pole teisteski riikides. Sellest pole aga Alunaut OÜ omanikud ja töötegijad pead kaotanud.

“Meie eelis konkurentsis püsimiseks on firma väiksus. Selline mikroettevõte on hästi paindlik suutmaks vajaduse korral päevapealt ennast teisele tootmisharule oma spetsiifika piires ümber organiseerida,” on firma tegevjuht valmis võimalikeks ümberstruktureerimisteks keerulises majandussituatsioonis.

Väga suuri ambitsioone Pöide paadiehitajail pole. Põhiliseks jääb 7 m pikkune 250 hobujõulise mootoriga Vector. Taolist lõbusõidualust ei saa alla 600 000 krooni. Kõige kallimate mudelite eest peavad meresõidu nautijad välja käima kaks miljonit krooni.

Aastatoodanguks on Alunaut OÜ-s kavandatud kümmekond paati. Kõik aga oleneb ikkagi ostuhuvist. Igal juhul on firmal päris mitu huvitavat projekti silmapiiril. Mis neist tõeks saab, mis mitte, seda ei hakanud Muru välja tooma.

19-aastase staažiga laevaehitaja Mark Muru väitel on alumiiniumpaadil oma veendunud kasutajad. “Need, kellele meie toodame, ütlevad, et alumiiniumalused on arenenud paadiinimese sõiduvahendid. Alumiiniumpaat on märksa hooldevabam. Vectori tarbija on inimene, kes seda kasutab n-ö robustsemalt. Ta ei muretse iga kriimu pärast. Võib-olla ta sõidabki sellistes kohtades, kus alus võib saata kividelt lööke. Vectorit iseloomustataksegi sõnaga robustne,” teavitas Muru.

Mitmedki töömehed Alunaut OÜ-st on võõrtöölistena leiba teeninud nii Soomes kui Rootsis. Nüüd on mehed leidnud töö kodu lähedal ja see teeb heameelt. Kuna kõik töömehedki on firma osanikud, siis nad mõistavad ka, et igaühe panusest sõltub ettevõtte edukus.

“Igal inimesel on oma funktsioon täita. Kui need ülesanded täidetakse, siis läheb ka ettevõttel hästi,” on Mark Muru veendunud.


Alunaut OÜ

Alumiiniumist väikelaevade valmistamine, allhanketööd masinaehitustööstusele.

Kuus töötajat

2009. aasta prognoositav käive 6 mln krooni.
Tegevuskoht – Pöide vald, Saaremaa

Print Friendly, PDF & Email