Maaelu mitmekesistamiseks taotleti ligi 385 miljonit krooni toetust

Detsembris toimunud taotlusvoorus laekus PRIA-le maapiirkondade majandustegevuse mitmekesistamise suuremahuliste investeeringutoetuse saamiseks 116 ettevõtjalt toetusetaotlusi üle 384 miljoni krooni ulatuses, planeeritavate investeeringute kogumaht on 968,5 miljonit krooni.

Maakonniti erines taotlemine kordades: aktiivsemad olid Tartumaa (15 taotlust summas 134,9 miljonit krooni) ja Valgamaa (14 taotlust, 124,6 miljonit krooni), samas Lääne- ja Hiiumaalt laekus vastavalt 2 ja 3 taotlust ning summad jäid 15–16 miljoni krooni vahele.

Meetme eesmärk on edendada maal ettevõtlust, sealhulgas tööstust ja teenindust väljaspool traditsioonilist põllumajandustootmist. Ettevõtluse laiendamine loob maal juurde töökohti, mitmekesisemad teenused parandavad elukvaliteeti.

Kõige rohkem soovitakse toetust kasutada masinate ja seadmete soetamiseks ja paigaldamiseks (111,5 miljonit ), hoonete laiendamiseks või uute ehitamiseks (kokku 108,3 miljonit krooni). Üle 31 miljoni krooni tahetakse investeerida majutusasutustesse.

Veel mainis Mõtte taotlusi seemnekeskuste arendamiseks põllumajandust abistava tegevusena. Üks projekt laekus väiketapamaja rajamiseks, kaks põrandakatteid tootva tehase arenduseks, lisaks mitu tisleritöökoja ja mööbli tootmise kohta. Taotlusvooru eelarve on 121,4 miljoni krooni, toetusi küsiti üle kolme korra rohkem.

Põhjalikumalt www.pria.ee

Print Friendly, PDF & Email