Linnakodanik muretseb (4)

Linnakodanik muretseb

 

See, kui turvaline on meie Kuressaare, peaks olema igaühe mure, olgu tegemist linnaelanike, siin tööl või oma asju ajamas käivate maainimeste või külalistega. Rahu ja korda vajame kõik. Igapäevaselt on linna heaolu eest kohustatud seisma linnavalitsus koos oma ametnikega. Nende töö on ära hoida kitsaskohad või kui need on tekkinud, kohe vastavad meetmed rakendada.

Oma töös vajavad linnaametnikud kindlasti abi. Kes saab olla ametniku parem abiline kui mitte linnakodanik või külaline, kes märkab elu pahupoolt ja mitte ainult omaette ei kiru, vaid oskab nähtu-kuuldu viia otse ametnikuni, kes vastava ala korraldamise eest vastutab.
Teavitamise viise on mitmeid: ametniku jutule minek, helistamine, e-post või kiri. Võib-olla midagi veel.

Toome siinkohal ära kirjavahetuse, kus üks vanamemm on kirjalikult pöördunud heakorraspetsialisti poole ja saanud ka vastuse.
Toimetusel jääb vaid loota, et kirjas mainitud puudused ka likvideeritakse, nii nagu ametniku vastuses lubatud. Kõigile teistele tuletame meelde vanasõna: kus viga näed laita, seal tule ja aita! Ja kui aidata ei suuda, anna teada!

Linnavalitsuse heakorraspetsialistile adresseeritud kiri

Kas Ida tn ja Roomassaare tee äärde on tekkimas uus prügila?
Kui elanikelt nõutakse prügi sorteerimist, miks siis elamurajoonis on nii vähe pakendi- ja papikonteinereid? Osa korterelamuid on läinud nii kaugele, et on jätnud ainult ühe lukustatava olmejäätmekonteineri. Ülejäänud jäätmed viiakse kõik Ida tänava ja Säästumarketi lähedasse hunnikusse. Või tuleks neid tihedamini tühjendada.

Aga praegu on küll kurb ja kole pühapäeval linna surnuaeda minna ja ainult prahihunnikuid vaadata. Elamurajoonis ongi ainult kaks kohta, kuhu pakendid viia. Siia toovad ka maainimesed oma prahti, raha selle eest ei võeta ju. Nõnda ei sobi seda asja jätta. Äkki mõtlete linnameestega välja midagist, et äärelinn ka korda saaks.
Seda soovib üks vanamemm.

Vastus anonüümsele vanamemmele

Sain jõulu eel kirja murelikult vanamemmelt, kes oma nime ei ole avaldanud, kuid kurdab Ida-Niidu ja Säästumarketi juures valitseva olukorra pärast, kus kalmistule sõitmise teel riivavad silma prügikottide hunnikud.
Kahtlemata on see suur probleem ja vaatepilt ei rõõmusta meist kedagi. On esinenud olukordi, kus prügikonteinerid täituvad kiiremini kui toimub vedu, kuid julgen kinnitada, et selle probleemiga tegeldakse järjepidevalt, et olukorda lahendada.

Lähitulevikus on plaanis juurde paigutada olemasolevatele liigitikogumise punktidele veel 15 konteinerit segapakendi jaoks. Osadesse kohtadesse lisanduvad 800-liitrised konteinerid ja kohtadesse, kus on võimalik prügiautoga paremini manööverdada, paigutatakse 2500-liitrised konteinerid. Samuti paigaldatakse vastrajatud jalgrattatee äärde prügikastid.
Liigitikogumine on uus ja harjumatu veel paljude jaoks ja sellest tingituna on esinenud arusaamatusi, aga samuti on ka lihtsalt sulaselgelt mugavust ja lohakust, mis näeb linnapildis välja inetu korralagedusena. Kuid koos tublide linnakodanike abiga püüame anda endast parima, et meie väike linn ei muutuks kardetud prügimäeks.

Print Friendly, PDF & Email