Jõgevamaa noorsootöötajad käisid Saaremaal

Eelmisel nädalal käisid Saaremaal Jõgevamaa avatud noortekeskuste juhid, valdade lastekaitsetöötajad ning alaealiste komisjonide liikmed, kokku 20 noorsootöötajat, et tutvuda siinsete kolleegide tööga.

Jõgeva alaealiste asjade komisjoni kuuluv Lustivere lasteaed-põhikooli direktor Kaire Kampus, kes seltskonna kava kokku pani, ütles Oma Saarele, et Saare- ja Muhumaal nähti väga palju positiivset, millest eeskuju võtta.

Nii jäi Jõgeva noorsootöötajatele meelde Kuressaare gümnaasiumi tugisüsteemide toimimine, kus kool arvestab iga õpilase erisustega. Maavalitsuses räägiti alaealiste asjade komisjonide tööst ning ehkki Jõgeva ja Saaremaa komisjonid on oma suuruselt ja töömahult võrdsed, jäi silma siinse komisjoni töö järjepidevus.

“Jõgeval on kahe aastaga tööle tulnud juba neljas sekretär ning sellist süsteemsust nagu saarel, meil ei ole,” tunnistas Kampus.
Tema sõnul kiitsid saarlased jälle omakorda Jõgeva komisjoni tagasiside korraldust, kus alaealine peab viie päeva jooksul pärast komisjoni otsust kirjalikult teatama, milliseid samme ta on ette võtnud. Kas läinud psühholoogi juurde või teinud midagi muud olukorra parandamiseks.

Jõgeva noorsootöötajad käisid ka Kuressaare päevakeskuses (neil endil sellist vanurite keskust ei ole), kaemas Kallemäe kooli toimetulekuklasse ning tagasiteel Muhu noortekeskust.
Viimase puhul kiitsid nad väga valda, kes toetab noortekeskust juhataja töötasuga.

“Meil peavad noortekeskuste juhid kirjutama projekte, et palgaraha saada,” tõi Kampus näite.
“Kindlasti tasus noorsootöötajate reis teise maakonda kuhjaga ära,” arvas Kampus, kelle sõnul oli tegemist esimese säärase ettevõtmisega.
“Ikka peab väljas käima ja nägema, mis teised teevad või siis kas või kinnitust saada sellele, et teed õigeid asju,” arvas Kampus.

Print Friendly, PDF & Email