Läinud aastal ületas kuressaarlaste brutotulu miljardi krooni piiri

Läinud aastal ületas kuressaarlaste brutotulu miljardi krooni piiri

 

Nagu nädal tagasi kirjutasime, laekus möödunud aastal üksikisiku tulumaksu linnakassasse ligi 135,8 miljonit krooni. See aga tähendab, et esimest korda ajaloos ületas 2008. aastal Kuressaare linna maksumaksjate brutotulu miljardi krooni piiri. Samas võis aga möödunud aastal täheldada tulumaksu maksnud ettevõtete arvu vähenemist.

Kuressaare abilinnapea Kalle Koovi linnavalitsuse liikmetele koostatud memost võib lugeda, et möödunud aastal oli linna maksumaksjate brutotulu (so tulu enne maksude mahaarvamist) 1,14 miljardit krooni. Tunamullu oli sama näitaja veidi vähem kui 970 miljonit krooni, mis tähendab, et 2008. aastal kasvasid linnaelanike sissetulekud ligi 18%.

Laekumise kasvu taga on palgatõus

Üldse laekus läinud aastal üksikisiku tulumaksu linnakassasse 2651 ettevõttelt. See on kahe ettevõtte võrra vähem kui aastal 2007. Esmapilgul võib tunduda, et tagasiminek pole kuigi suur. Kui aga abilinnapea koostatud dokumenti veidi analüüsida, torkab murettekitava faktina silma, et märkimisväärselt on vähenenud üksikisiku tulumaksu maksnud uute ettevõtete arv.

Kui tunamullu oli maksumaksjate nimekirjas neid ettevõtteid, kellelt laekus tulumaksu Kuressaare linnale esmakordselt, 825, siis äsja lõppenud aastal oli see arv vaid 739 (vähenemine 10,4%).

Siit võib teha järelduse – üksikisiku tulumaksu laekumise kasvu taga on olnud mitte niivõrd ettevõtluse laienemine, kuivõrd linnaelanike jätkuv palgatõus. Statistikaameti andmetel oli läinud aasta kolme kvartali keskmine brutopalk Saare maakonnas 10 801 krooni, mis on ligi 10% enam kui 2007. aastal. Samas võib aga eeldada, et Kuressaares olid need näitajad kindlasti mõnevõrra kõrgemad.

Aeglustunud on jõukamate ettevõtete juurdekasv

Kuressaare linna maksumaksjate enamuse (läinud aastal 54,5%) moodustavad need ettevõtted, kelle makstud üksikisiku tulumaks jäi alla 100 000 krooni.
Sääraseid ettevõtteid oli 2008. aastal 1446; 2007. aastal oli vastav arv 1575 ja 2006. aastal 1608.

Tõsi, läinud aastal on linnas mõnevõrra suurenenud jõukamate maksumaksjate osakaal. Kuid samas tuleks kohe ära märkida, et mullu oli selliste ettevõtete juurdekasv 2007. aastaga võrreldes palju väiksem.

Ettevõtteid, kes maksid Kuressaare linnale tulumaksu vahemikus 100 000 kuni 1 miljon krooni, oli 2008. aastal ühtekokku 1049, mis on 12,1% enam kui ülemöödunud aastal. Samas aga kasvas kõnealusesse kategooriasse kuuluvate ettevõtete arv 2007. aastal 2006. aastaga võrreldes ligi 17 protsendipunkti võrra.

Nende Kuressaare ettevõtete arv, kelle töötajate palkadelt linnakassasse makstud tulumaksu suurus jäi vahemikku 1 miljon kuni 10 miljonit krooni, kasvas möödunud aastal 8,5% (arvuliselt oli selliseid ettevõtteid 140). 2007. aastal oli selliseid ettevõtteid 129 ja nende juurdekasv 2006. aastaga võrreldes 20,6%.

Linnas paiknevaid ettevõtteid, kes maksid üksikisiku tulumaksuna enam kui 10 miljonit krooni, oli 2008. aastal 12; 2007. aastal oli vastav arv 13 ja 2006. aastal 8.

Parimad avalikustatakse linnapea vastuvõtul

Küsimust, kes olid 2008. aastal Kuressaare linna parimad maksumaksjad, ei soostunud Kalle Koov ajalehele kommenteerima. “Me soovime, et siin säiliks teatud üllatusmoment,” märkis ta.

Abilinnapea sõnul teeb Kuressaare linnavalitsus parimad maksumaksjad – nende hulgas on suurim tulumaksu maksja, suurim tööandja ja suurima üksikisiku tulumaksu kasvuga ettevõtted – teatavaks linnapea traditsioonilisel uusaastavastuvõtul 16. jaanuaril.


Statistikat

Üksikisiku tulumaksu laekus Kuressaares:
2008. aastal – 2651 ettevõttelt
2007. aastal – 2653 ettevõttelt

Kuressaare elanike brutotulu, millelt tulumaks arvutati oli:
2008. aastal – 1,14 miljardit krooni;
2007. aastal – ca 970 miljonit krooni.

Print Friendly, PDF & Email