Suurpered saavad veebruaris toetused kätte (3)

Saare- ja Muhumaa 19 suurt peret saavad majandusministeeriumi ja KredExi kodutoetuste programmist kokku ligi kolm miljoni krooni, mida hakatakse välja maksma veebruaris-märtsis.

17 taotlust oli esitatud eluaseme renoveerimiseks või rekonstrueerimiseks, kaks taotlust eluaseme ostuks. Enim positiivse otsuseni jõudnud taotlusi – neli – oli Leisi ja Kaarma vallas. Kuressaares saab toetust kaks peret.

KredExi eluasemedivisjoni juht Mirja Adler ütles Oma Saarele, et veebruari lõpuks sõlmitakse iga toetusesaajaga leping ja pärast seda hakatakse raha välja maksma.

Mullu kevadel KredExi, majandusministeeriumi ja lasterikaste perede liidu koostöös algatatud programmist oli võimalik taotleda kuni 160 000 krooni vähemalt neljaliikmelisel perel ja kuni 320 000 krooni toetust 8 ja enama lapsega perel.

Saaremaalt laekus taotlusi kogusummas 7,3 miljonit krooni.

Print Friendly, PDF & Email