Mereinstituudi teadlased uurisid Läänemere kvaliteeti

Mereinstituudi teadlased uurisid Läänemere kvaliteeti

 

Nädalavahetusel käisid Saaremaa vetes riiklikku seiret teostamas Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi teadlased, et selgitada, milline on talvise mere seisund. Osades kohtades Liivi lahes mõõdeti bioloogilisi ning füüsikalisi-keemilisi näitajaid esmakordselt.

Mereinstituudi teadur Andres Jaanus selgitas, et seire käigus vaadati, kui palju toitaineid meres on ning ühtlasi uuriti vee temperatuuri, soolsust ning hapnikusisaldust. Töö käigus sõideti piirivalvelaevaga Valve läbi terve Liivi laht, kuid Väinamerre, kuhu samuti sooviti minna, jää tõttu ei jõutud.

Selle konkreetse seire tulemusi teaduri sõnul niipea ei näe, sest laboritöö võtab aega, kuid aasta lõpu poole mereinstituudi poolt keskkonnaministeeriumile koostatud aruande tulemused Saaremaa ümbruse vete kohta olid üllatavad.

“Kui muidu arvatakse, et mida kaugemal merel, seda parem kvaliteet veel on, siis siin tuli välja, et paljud rannikulähedased veed on parema kvaliteediga,” rääkis Jaanus, kes on riiklike seiretega tegelenud 1994. aastast, nende algusest peale.

Tema sõnul on heas seisus samasse rannikuvee tüüpi kuuluvad Väinameri ja Kassari laht. Heas seisus on ka Kihelkonna tagune ja Sõrvest lääne poole jääv ala.

Kehvem on vee olukord aga Soela väinas, kus toitainete foon on kõrgem ja tänu sellele on seal planktonit rohkem kui Väinameres ning Kassari lahes. Planktoni rohkus viitab kehvemale vee kvaliteedile.

“Läänemere üldine keskkonnaseisund on rahuldav,” märkis Jaanus. “Eesmärk on, et kogu Läänemeri oleks heas seisundis, kuid Läänemere avaosa foon on sellest üsna kaugel.” See ei tähenda, et kaladel-lindudel midagi hullusti oleks, vastupidi, kui toitaineid on rohkem, peaks see lõppkokkuvõttes kalasaaki suurendama.

Print Friendly, PDF & Email