Tulekahjudes sai vigastada 8 inimest

2008. aastal sai Saare maakonnas toimunud tulekahjudes vigastada kaheksa inimest, tules hukkunuid maakonnas eelmisel aastal ei olnud.

Kokku tuli Saaremaa päästeteenistusele mullu üle 550 päästealase väljakutse, võrreldes 2007. aastaga on see arv paarikümne võrra suurem. Seevastu vähenes aastaga märgatavalt tulekahjudele väljasõitude arv.

Kui 2007. aastal sõitsid päästjad tulekahjudele ligemale 200 korral, siis eelmisel aastal tuli välja sõita 164 korral, neist 38 juhul oli tegu eluhoone põlenguga. Ka loodustulekahjude arv on aastaga paarikümne võrra vähenenud – eelmisel aastal registreeriti loodustulekahjusid 10.
Peamiseks tulekahju tekkepõhjuseks oli hooletu ümberkäimine lahtise tulega.

Vähenenud tulekahjude arvu rõhutas positiivsena ka Saaremaa päästeosakonna juhataja Margus Lindmäe. Tema sõnul annab vähenenud operatiivtöö võimaluse panustada üha rohkem ennetustöösse. Lindmäe lisas, et eelmine aasta tõi Kuressaare komandosse juurde uusi hakkajaid päästjaid ning kuna peagi kolitakse uutesse ruumidesse, ollakse ka tuleviku suhtes positiivselt meelestatud.

Senisest veelgi aktiivsemalt jätkati eelmisel aastal ennetustööd. Projekti “Kodu tuleohutuks” raames külastati ja nõustati aasta jooksul ligemale 300 majapidamist.

Eelmisest aastast tegutseb Saare maakonnas ka kaks päästealast noorteringi: Janek Bachmani juhtimisel Orissaares ja Margus Lindmäe juhtimisel Kuressaares. Lastele õpetatakse lisaks päästevaldkonnale ka esmaabi andmist, liiklusohutust ja palju muud põnevat. Kahes ringis käib kokku peaaegu 30 last.

Print Friendly, PDF & Email