Kellele anda Saaremaal teeneteplaat?

Saare maavalitsus kutsub kõiki Saare maakonna elanikke, kohalikke omavalitsusi, ettevõtteid ja organisatsioone esitama ettepanekuid maavalitsuse teeneteplaadi kandidaatide osas.

Teeneteplaat on autasu, mis on asutatud Saare maakonnale osutatud teenete tunnustamiseks. Teeneteplaadiga autasustatakse inimesi, kes on oma töö ja tegevusega kaasa aidanud Saare maakonna arengule, samuti inimesi, kes on silma paistnud erilise, maakonna jaoks olulise saavutusega.

Taotlusi teeneteplaatide kandidaatide kohta ootab maavalitsus järgmistes kategooriates: kultuurielu edendaja, hariduselu edendaja, spordielu edendaja või sportlane, omavalitsus- või riigiametnik, ettevõtja, sotsiaaltöötaja, tervishoiutöötaja, seltsielu edendaja. Samuti saab teha ettepanekuid elutöö eest antava teeneteplaadi kandidaatide osas.

Kirjalikud ettepanekud teeneteplaatide kandidaatide kohta koos põhjendusega on oodatud Saare maavalitsusse (Lossi 1, 93819 Kuressaare või e-posti aadressile eneke@saare.ee ) hiljemalt 1. veebruariks.

Põhjenduses tuleb ära märkida, kellele ja mille eest teeneteplaati taotletakse ning taotleja kontaktandmed.
Otsuse Saare maavalitsuse teeneteplaadi andmise kohta teeb maavanema poolt moodustatud komisjon.

Print Friendly, PDF & Email