Prügivaidluses jäävad kaotajaks saarlased (5)

AS-i Konsensus-Laomaailm on vaidlustatud 4. oktoobril alanud riigihanke “Kudjape jäätmejaama sorteerimisliini tarne”, 13. detsembril alanud riigihanke “Kudjape jäätmejaama sorteerimishoone ehitus” ja 19. detsembril alanud riigihanke “Kudjape jäätmejaama sorteerimisliini ostmine”. Miks?

Helmeri Indela, AS-i Konsensus-Laomaailm (AS K-L) esindava advokaadibüroo Glikman & Partnerid advokaat:

“AS K-L osales 4. oktoobril alanud riigihankes “Kudjape jäätmejaama sorteerimisliini tarne”, kuid OÜ Saaremaa Prügila kuulutas 30. oktoobril hanke võitjaks AS-i Technobalt Holding pakkumuse.

AS K-L esitas vaidlustuse, paludes tunnistada kehtetuks AS-i
Technobalt Holding kvalifitseerimise otsuse ning sellest tingituna ka otsuse tema pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamise kohta. Vaidlustuskomisjon rahuldas 27. novembril AS K-L taotluse täies ulatuses, mistõttu OÜ Saaremaa Prügila pidi tunnistama AS K-L pakkumuse edukaks ning sõlmima temaga ka hankelepingu.

Hankelepingu sõlmimise asemel hakkas OÜ Saaremaa Prügila mingil põhjusel otsima põhjendusi, miks vabaneda 4. oktoobril välja kuulutatud riigihankest. OÜ Saaremaa Prügila tunnistas hanke 18. detsembril kehtetuks ning kuulutas päev hiljem välja uue hanke, kuigi esimese hanke kehtetuks tunnistamine on AS K-L poolt vaidlustatud.

Olukord, kus ühe ja sama riigihanke objekti (Kudjape jäätmejaama sorteerimisliin) suhtes on kaks erinevat hankemenetlust, rikub AS K-L seaduslikke huve ja õigusi. Seega oli AS K-L ka selles hankes sunnitud oma õiguste kaitseks esitama vaidlustuskomisjonile vaidlustuse.

23. detsembril vaidlustas AS K-L ka 13. detsembril alanud Kudjape jäätmejaama sorteerimishoone ehituse riigihanke, kuna sorteerimisliini ümber ehitatav hoone ei arvesta varem AS K-L poolt pakutud sorteerimisliini mõõtmetega, mis ei mahuks hoonesse sisse.

AS K-L on veendunud, et OÜ Saaremaa Prügila korraldab hankemenetlusi meelevaldselt ning riigihangete seaduse nõudeid rikkudes. Ainukesed, kes lisaks AS K-L selle tõttu kannatavad, on ilmselt Saaremaa elanikud.
AS K-L on nõus vaidlustused tagasi võtma, kui OÜ Saaremaa Prügila lõpetab seaduse ja AS K-L õiguste rikkumise, mida OÜ Saaremaa Prügila ilmselt ei tee.

Kui vaidlustuskomisjon otsustab hankija kasuks, on seaduse järgi õigus esitada vaidlustuskomisjoni otsuse peale apellatsioonikaebus Tallinna ringkonnakohtule. Apellatsiooni kasutamise õiguse kasutamine sõltub eelkõige vaidlustuskomisjoni otsuse sisust ja põhjendustest.”

Mihkel Paljak
OÜ Saaremaa Prügila tegevjuht:

“OÜ Saaremaa Prügila otsustas Kudjape jäätmejaama sorteerimisliini ostmiseks valida välja odavama ja meile tehniliselt sobivaima pakkumuse. Nn kaotaja vaidlustas meie otsuse ja kuna edukal pakkumisel oli üks formaalne paber (majandustegevuse registri väljatrükk) pakkumisest puudu, siis tuli algne võitja hankemenetlusest kõrvaldada.

Allesjäänud pakkuja pakkumus oli küll formaalselt nõuetele vastav, kuid tulenevalt muudest asjaoludest ei olnud võimalik temaga lepingut sõlmida.

Muud asjaolud olid:

• pakutud liin vajas oluliselt suuremat pindala ja selle tulemusel oleks sorteerimishoone ehitus läinud oluliselt kallimaks;

• pakutud tehniline lahendus oleks tähendanud tulevikus ebamõistlikult suuri kulutusi (palju seadmeid ja suurem hoone = suuremad kulutused);

• sorteerimisliini tehnilise lahenduse kohaselt oleks osa tööetappidest toimunud ruumist väljas, mistõttu projektile ei oleks saanud lennuameti kooskõlastust (lennuameti tingimus on, et lindude ligimeelitamise vältimiseks peab kõik jäätmetega seonduv toimuma ruumis sees);

• projekti kaasrahastaja keskkonnainvesteeringute keskuse otsusega vähendati projekti eelarvet, pealegi tuli KIK-i nõudel algset projekti kärpida, mistõttu ei ehitata eraldi olmehoonet, vaid ehitatakse rahapuudusel üks sorteerimishoone koos olmeruumidega.

Detsembri lõpus kuulutas OÜ Saaremaa Prügila uuesti ja seekord korraga välja kaks hanget: täpsustatud tehniliste tingimustega sorteerimisliini ostmise riigihanke ja samade tingimuste põhjal sorteerimishoone projekteerimis-ehitushanke.

Kuna nn esimese hanke kaotajal jäi oma liin (mis meile ei sobinud) müümata, siis on ta nüüd valinud kõigi riigihangete vaidlustamise taktika. Praegune vaidlustus baseerubki sellel, et OÜ Saaremaa Prügila peaks igal juhul jätkama esimese hankega ja igal juhul pakkujalt tema liini ostma, sobib see siis meile või mitte.”

Print Friendly, PDF & Email