Lõppenud aastal tulumaksu laekumise kasvutempo Saare maakonnas aeglustus (2)

Lõppenud aastal tulumaksu laekumise kasvutempo Saare maakonnas aeglustus

 

Maksu- ja tolliameti koduleheküljel avaldatud statistikast ilmneb, et läinud aastal oli tulumaksu laekumine Saare maakonna omavalitsustes suhteliselt hea. Eelarvesse kavandatud tulumaksusumma jäi laekumata vaid kahes omavalitsuses – Pöide ja Mustjala vallas.

Maakonnas tervikuna laekus üksikisiku tulumaksu ligi 8,8 miljonit krooni enam kui kavandatud. Juurdekasv oli 2007. aastaga võrreldes 17,4%. Samas tuleb aga tõdeda, et võrreldes eelneva kahe aastaga on tulumaksu laekumise kasvutempo märkimisväärselt aeglustunud (keskmiselt 8,6 protsendipunkti võrra).

Mustjala ja Pöide miinustes

Nagu detsembrikuu alguses, kui tegime Oma Saare majandusküljel kokkuvõtte 11 kuu maksulaekumistest, prognoosisime, ei õnnestunud 2008. aasta lõpuks eelarvesse planeeritud tulumaksu kätte saada Saare maakonna kahel omavalitsusel – Pöide ja Mustjala vallal. Tõsi, eelarvesse laekumata jäänud tulumaks (vähemalt Mustjalas) pole kuigivõrd suur.

Nii näiteks laekus Mustjala vallas üksikisiku tulumaksu planeeritust vähem 45 408 krooni ehk 1,1%. Keskmine alalaekumine Mustjala valla ühe elaniku kohta on 60,5 krooni.

Pöides on see näitaja mõnevõrra suurem: vald jäi üksikisiku tulumaksu laekumise osas miinusesse 102 568 krooniga, mis on 1,6 protsendipunkti võrra vähem kavandatust. Keskmine alalaekumine valla ühe elaniku kohta on 104,7 krooni.

Kuna aastail 2006 ja 2007 oli nimetatud omavalitsustes tulumaksu laekumise kasvutempo väga hea (seda eriti Mustjala vallas), siis võib järeldada, et 2008. aasta eelarve koostamisel olid sealsed vallaametnikud ülemäära optimistlikud ja lootsid, et säärane kasv jätkub veel pikema aja vältel.

Ruhnu ületas miljoni piiri

Protsentuaalselt oli füüsilise isiku tulumaksu ülelaekumine kõige suurem Kihelkonna vallas. Tundub, et 2008. aasta eelarve koostamisel olid sealsed vallaametnikud vägagi ettevaatlikud ja võtsid aluseks eelnenud aasta reaalse laekumise.

Läinud aastal laekus Kihelkonna valla eelarvesse tulumaksu ligi 15% enam kui planeeritud. Rahasummas teeb see ülelaekumiseks 816 515 krooni ehk veidi enam kui 900 krooni valla ühe elaniku kohta.

Hea oli tulumaksu laekumine ka Saare maakonna väikseimas omavalitsuses, Ruhnu vallas. Kui veel möödunud aastal oli Ruhnu meie ainuke omavalitsus, kus tulumaksu kavandati eelarvesse alla miljoni krooni (940 000), siis 2008. aasta lõpuks miljoni piir siiski ületati.

Detsembri lõpuks oli väikesaare eelarvesse tulumaksu laekunud 1 044 331, mis on 104 331 krooni enam kui kavandatud. Esialgsel vaatlemisel võib ülelaekunud summa ju pisikesena tunduda, kuid kui jagada see Ruhnu püsielanike arvuga 64 (selline arv on toodud valla koduleheküljel), saame, et väikesaare ühe elaniku kohta laekus tulumaksu enam 1630,2 krooni.

Ülelaekumiste pidurdumine teeb ettevaatlikuks

Nagu oodata võis, oli üksikisiku tulumaksu ülelaekumine summaarselt kõige suurem maakonna suurimas omavalitsuses Kuressaare linnas – linna eelarvesse laekus tulumaksu planeeritust veidi enam kui 1,5 miljonit krooni ehk 1,2%.

Kui aga võrrelda seda saavutust kahe eelneva aastaga, tuleb tõdeda, et tegu on siiski tõsise tagasiminekuga. Võib isegi öelda, et teatud määral oleme pärast 2006. ja 2007. aasta majandusbuumi taas hakanud jõudma aastasse 2005 – ka sel aastal oli tulumaksu reaalse laekumise erinevus planeerituga võrreldes ligi üks protsendipunkt.

Tõsi, vaid selle erinevusega, et nimetatud aastal laekus linnaeelarvesse üksikisiku tulumaksu planeeritust vähem ligi 1%. Kuid – nagu eelpool öeldud – linn jäi 2008. aastal tulumaksu tegeliku laekumise osas ligi ühe protsendipunktiga siiski veel plussi.

Siinjuures olgu võrdluseks ära toodud ka majandustõusu aastate näitajad: 2006. aastal laekus linna eelarvesse tulumaksu 10,3% ehk veidi üle 8,6 miljoni krooni enam kui kavandatud. Umbes sama suur – ligi 8,5 miljonit krooni – oli tulumaksu ülelaekumine Kuressaares ka ülemöödunud, 2007. aastal.

Vähemalt Kuressaares on üksikisiku tulumaksu laekumise kasvutempo aeglustumine omavalitsustegelased ettevaatlikuks teinud. Nii näiteks kui veel kaks kuud tagasi kavandasid linnaametnikud ja -poliitikud 2009. aasta eelarvesse tulumaksu laekumise prognoosiks 140 miljonit krooni (juurdekasv 2008. aasta eelarvega võrreldes ligi 4,3%), siis juba detsembrikuu alguses oli see summa kahanenud 127,5 miljoni kroonini, mis on ligi 5% väiksem kui äsja lõppenud majandusaasta eelarves.

Linna rahandusnõunik Mai Takkis ütles kommentaariks, et säärane küllaltki ettevaatlik tulumaksu laekumise prognoos viidi Kuressaare 2009. aasta eelarvesse linnavolikogu nõudmisel.

Võttes arvesse kõiki neid meie ajakirjanduses ilmunud pessimistlikke prognoose 2009 majandusaasta suhtes, soovitaks säärast ettevaatlikkust ka Saare maakonna teiste omavalitsuste ametnikele.


Kõige kiirem on tulumaksu laekumise kasvutempo viimase kolme aasta jooksul olnud aastal 2006, mil tulumaksu laekus 26,3% enam kui 2005. aastal. Kõige aeglasem aga äsjalõppenud 2008. aastal, mil tulumaksu laekus 17,4% enam kui 2007. aastal.


Kolme aasta taguse perioodiga võrreldes on üksikisiku tulumaksu laekumine Saare maakonnas suurenenud 86,2% ehk 130,4 miljonit krooni.

Print Friendly, PDF & Email