Laiamadala saarele võidakse tuua lambad

Kuressaare külje all asuval Laiamadala saarel võidakse lähiaastatel hakata karjatama lambaid, et tagada seal lindudele vajalikud pesitsemistingimused.

Kuressaare linnavalitsuse keskkonna- ja välisprogrammide spetsialist Karli Valt ütles Oma Saarele, et Natura 2000 Kuressaare lahe hoiuala koosseisu kuuluval Laiamadalal tuleb tagada liikide elupaiga normaalne seisund, mis on praegu pilliroo vohamise tõttu halvenenud.

“Lindudele on tähtis, et neil oleks pesitsemise ajal turvaline ja nad näeksid oma ümbrust, aga pilliroo seest nad oma vaenlast ei näe,” selgitas Valt.
Ornitoloog Veljo Volke sõnul on lammaste saarele toomine praegu kaalumisel, vastav otsus tehakse aasta-kahe pärast.

Ühest küljest toob karjatamine ja roostiku taandamine saarele küll juurde niiduliike, kuid annab tagasilöögi niigi ohustatud hallhane arvukusele, kes on roostikulind ja karjatamisega hästi kokku ei sobi.

“On võimalus säilitada laiu ühes otsas roostik ja teine osa niiduks kujundada,” lausus Volke, kelle sõnul võiks saarele suvekuudeks tuua hektari kohta neli lammast.

Laiamadal on Kuressaare jahisadamast 1 km kaugusel asuv umbes 10 ha suurune madal laid. Saarel pesitseb igal aastal umbes kakskümmend liiki linde, kõige arvukam liik on hõbekajakas, looduskaitseliselt olulisemad aga hallhani ja kühmnokkluik. Riigi omandis olev Laiamadal kuulub Kuressaare linna haldusalasse.

Endistel aegadel on Laiamadala saarel tehtud heina ja karjatatud loomi, kuid vähemalt viimased 25 aastat on saar olnud põllumajandusliku kasutuseta, mistõttu on saar 70 protsendi ulatuses roostunud. Rannaniiduilmelist elupaika on säilinud väikesel alal laiu edelatipus.

Print Friendly, PDF & Email