Rasketel aegadel hoidkem ühte (1)

Rasketel aegadel hoidkem ühte

 

Mööduvat aastat jääb minu jaoks meenutama ühe Angla tuuliku taaselustamine Saaremaa ettevõtja ja ehitajate poolt. Tuulik on meie majandus- ja kultuuriloos sümboolne.

Ei ole meil olnud ühtki suuremat küla, kus ei oleks olnud oma tuulikut, kus ei oleks kasutatud ürgset loodusjõudu kasulikuks tööks. Selle kujundi saab tuua tänapäeva, kus me kasutame erinevaid “tuuli” saare ühiskonnaelu, hariduse ja majanduse elavdamiseks.

Me ei ole tihti rahul sellega, mis meie ümber toimub ja kui palju me oma elukeskkonna arengu osas saame kaasa rääkida. Saarlastena oleme me tihti umbusklikud ja pigem ei usalda otsustajaid, otsuseid ega ka uusi algatusi.

Kuid meil tuleb üksteist usaldada, sest me kõik soovime ju ühte – elujärje paranemist Saare maakonnas. Siinkohal tänan kõiki neid tublisid saarlasi, muhulasi ja ruhnlasi, kes aitasid kaasa maakonna arengustrateegia koostamisele ja selle rakendamisele.

Maailmamajandus on jõudnud sellel aastal pangandus- ja rahandussektori kriisini. Meie jaoks on oluline, kuidas toime tulla sellega seotud majanduse jahtumise tagajärgedega, kuidas tagada igale saarlasele vääriline töö ja teenistus. Seda saab teha aga ainult meie omavalitsuste, riikliku sektori ja ettevõtjate koostöös.

Hetkel tõmbavad kõik sektorid kulutusi kokku just töö kuluefektiivsemaks muutmise poole pealt, kuid samal ajal peab kindlasti investeerima paremasse infrastruktuuri ja uutesse tasuvamatesse töökohtadesse.

Meie prioriteetideks on ja jääb transpordiühenduste parandamine nii maakonnasiseselt kui ka maakonnaväliselt, koostöö ettevõtjatega Saaremaa majanduse elavdamiseks ja maakondliku kompetentsikeskuse loomine.

Kui majanduslikult läheb mõnevõrra halvemini, hakatakse tihti otsima käegakatsutavat süüdlast, isegi kui on teada, et põhjused on väljaspool. Mind ennast ja ilmselt ka paljusid teisi saarlasi häirib üksteisele kraessekargamine ja lihtlabane ärapanemise mentaliteet olukorra analüüsi või omapoolsete lahenduste väljapakkumise asemel.

Kõik need head ideed, mida me kunagi välja ei ütle, on ühiskonnale kadunud vaimne kapital. Edasi ei aita ega vii üksteise süüdistamine, vaid üheskoos lahenduste otsimine ja leidmine ning meie teadmistekapitali ellurakendamine. Ma usun, et meil kõigil on palju häid mõtteid, mida üheskoos ellu rakendada ning mille üle hiljem ka üheskoos rõõmustada.

Meie kultuur on kindlasti üks põhjustest, mis meid Saaremaal kinni peab ja mille tõttu meid ka paljud külastavad. 2008. aastal oli meie kultuurikalender väga tihe. Toimunud on traditsioonilised laulupühad, ooperipäevad, kammermuusikapäevad, näitused, kultuurikonverents, välja on antud mitmeid kirjandusteoseid ja toimunud on spordivõistlusi.

Siinkohal sügav tänu kõigile saarlastele, kes sellesse kultuurikarusselli oma panuse andnud on, ja kutsun kõiki saarlasi ja kodanikeühendusi olema aina aktiivsemad. Samuti minu tänusõnad maakonna õpetajatele ja ka kõigile teistele haridustöötajatele – toetub ju teile inimeste ettevalmistamine, kes arendavad kultuuri, ühiskonnaelu ja majandust.

Jõuluaeg ja aastavahetus on aeg, kus me mõtleme rohkem oma lähedastele ja abivajajatele. See on aeg, mil soovime abivajajaid meeles pidada ja aidata. Just jõuluajal on rohkelt heategevuskampaaniaid ja annetajaid.

Eesti majandusel on ees rasked ajad ning seetõttu vaadakem ka oma lähiringis lahtiste silmadega ringi ja märgakem neid, kes vajavad meie toetust ja abi ka siis, kui jõuluaeg läbi saab. Rasketel aegadel oleme alati ühte hoidnud ja üksteist toetanud. Soovin meile kõigile järgnevaks aastaks tähelepanelikkust kõigi suhtes, suurt südant ja sooja abikätt.

Print Friendly, PDF & Email