Geoloogiadoktor arvustab linnasadama süvendustöid

Geoloogiadoktor Kaarel Orviku kritiseerib tagantjärele Kuressaare Sadama merekanali süvendustööde senist käiku, nimetades seda mittekordaläinuks.

Kuressaare Sadama laevatee laiendamise keskkonnamõju hindamise eksperdiks kaasatud geoloogiadoktor Kaarel Orviku tõdes hindamise aruandes, et merekanali seni tehtud süvendustöid tuleb tervikuna lugeda mittekordaläinuks.

“Tööde käigus ei peetud mitmesugustel põhjustel kinni ei projektist ega süvendustööde headest ja üldlevinud tavadest. Tänu sellele on Kuressaare Sadamasse viiv laevatee tänaseni lõpuni projektikohaselt välja ehitamata,” osutas Kaarel Orviku.

Geoloogiadoktor viitas, et laevateelt väljakaevatud pinnast ei veetud kaugemale kaadamisalale, vaid ladestati otse süvendatud ala pervele, kust see osaliselt ilmselt juba töö käigus paratamatult tagasi varises. Samuti pole kanali laius ühtlane ning kanali servajoon plaanis on loogeline.

Merekanali laiendamise keskkonnamõju hindamise äsjavalminud aruandes Kuressaare lahe ja Vahase saare lähistel asuva kaadamisala geoloogilise iseloomustuse koostanud Orviku sõnul puuduvad seni tehtud süvendustööde käigu ja tulemuste kohta korrektsed ja arvestatavad andmed (näit puuduvad tehtud süvendustööde planšetid, teadmata on väljakaevatud materjali täpne kogus, selle geoloogiline iseloomustus, selgitamata on väljakaevatud materjali senine käitumine süvendi pervel jne).

Olematute arhiiviandmete tõttu oli teadlane sunnitud oma arvamuse koostama valdavalt üldteoreetiliste ja kogemuslike teadmiste baasil.
Kuressaare sadama faarvaatri süvendustööd toimusid 1999. ja 2002. aastal. Süvendatava ala pikkus on ligi 3 kilomeetrit.

Praegu on laevatee laius 25–30 meetrit ja sügavus vaid 2,5 meetrit. Projekti järgi peaks laevatee olema vähemalt 50 meetrit lai ja vähemalt 3 meetrit sügav, nende näitajate saavutamiseks tuleb kaevandada umbes 160 000 kuupmeetrit pinnast.

Print Friendly, PDF & Email