Saaremaale võidakse ehitada väike tuumajaam (10)

Saaremaale võidakse ehitada väike tuumajaam

 

Eesti võib erainvestorite rahaga ühe suure tuumajaama asemel ehitada kümne aasta jooksul valdadesse kümmekond väikest konteinerreaktorit, teiste hulgas ka Saaremaale.

Kui Eestisse ühe suure tuumajaama ehitamine kujuneb finantskriisi mõjul investoritele liiga riskantseks, varustatakse väikelinnad ja saared kümmekonna aasta jooksul tuumaenergia konteinerreaktoritega, kirjutab Eesti Päevaleht.

Eesti Energia loodab, et väikeste tuumajaamade tavakasutusse võtmine algab juba 2013. aastast. Selleks ajaks võtab riigikogu vastu kõik Eestis tuumaelektri tootmiseks vajalikud seadused.

Väikesed tuumakonteinerid kujutavad endast juba üle poole sajandi vanust tehnoloogiat, mis võeti 1970-ndatel laiemalt kasutusele tuumaallveelaevades.

Jaapani Toshiba Corporation paigaldab 2012. aastal Alaskal Galena asulasse 10-megavatise võimsusega seadme, mis väidetavalt suudab 30 aasta jooksul toota elektrienergiat ilma kütusevarusid täiendamata.

“Toshiba 4S minireaktori puhul näib tegemist olevat elegantse tulevikutehnoloogiaga,” ütles Eesti Päevalehele Kuressaare volikogu esimees Toomas Takkis. “Kui minireaktor saaks hakkama Saaremaa energiavajadusega ja lubadused ohutuse osas vastavad tegelikkusele, siis pole ka otsustajatel raske sellise lahenduse poolt olla.”

Ka mitmed teised Eesti munitsipaalpoliitikud võtaksid konteinertuumajaama oma kodutanumale meelsasti vastu. “Mõni võib-olla saab rabanduse mõttest, et kuurortlinnas võiks asuda tuumajaam, aga kui konteinerreaktor kindlustab Pärnu linnale stabiilse hinnaga elektri, siis võetakse see kahel käel vastu,” ütles Pärnu linnavolikogu arengukomisjoni esimees Garri Suuk.

Eestimaa Roheliste juht Marek Strandberg ütles ajalehele, et jaapanlased mõtlesid väikesed tuumajaamad välja juba ammu, kuid neil ei ole laialdast kommertskasutust nõrga füüsilise turvalisuse pärast.

Tehnoloogia ise on suhteliselt turvaline, kuid suuri probleeme tekitab nende reaktorite kaitsmine kurikaelte vastu. Põhimõtteliselt saaksid terroristid konteinertuumajaama samamoodi trossiga auto taha haakida ja ära varastada nagu varastatakse pangaautomaate. Piisava huvi korral ei kaitseks ka selle matmine 30 meetrit maa alla.

Akadeemik Anto Raukase arvates on väiksem reaktor kallimaks kuid paratamatult tuleb arvestada, et mida aeg edasi, seda väiksemaks reaktorid muutuvad. Tema peab väljavaaterohkeks ujuvaid tuumajaamu, mida saaks paigaldada igasse sadamasse. Samas nendib ta, et sisemaale sobiks Toshiba reaktor näiteks Viljandi-suurusesse väikelinna.

Eesti Päevalehe hinnangul seisab tuumareaktori küsimus siiski õige pea kohalike volikogude istungi päevakorras kõrvuti veevärgi töökindluse ja lumekoristustöödega.


Tuumapatarei tagahoovis

•• Toshiba Corporationi reaktor kannab nime 4S – Super Safe, Small and Simple (üliturvaline, väike ja lihtne).
•• Toshiba valmistub tootma 10–50-megavatise võimsusega konteinertuumajaamu, mis suudaksid elektrienergiaga varustada 20 000 majapidamist. Kuna esmaseks sihtturuks on võetud USA, siis mõeldakse majapidamise all tõenäoliselt Homer Simpsoni sarnast neljaliikmelise perekonnaga asustatud eramaja.
•• Jaama maksumuseks võib kujuneda ligi 300 miljonit krooni. Suurärimees Urmas Sõõrumaa poolt tänavu Tallinna lähedal Väos avatav puiduküttega jaam maksab ligi miljard krooni, kandes 25-megavatist elektri ja 49-megavatist kütte tootmisvõimsust.
•• Tegemist on naatriumjahutusega reaktoriga, kus auru temperatuur tõuseb 500 °C-ni. Turbiiniruum mõõtmetega 22x16x11 meetrit asub 30 meetri sügavuses maa-aluses betoonkambris.
•• Alaskal asuvasse Galenasse paigaldavad jaapanlased reaktori tasuta. Tuumaelektri kilovatt-tunni hinnaks kujuneb ligi 600-le Galena elanikule 0,65–1,56 krooni, mis sisaldab üksnes jaama opereerimistasu. Praegu toodetakse Galenas elektrit diiselgeneraatoritega, mistõttu hind kõigub 4,2–8,1 krooni vahel.

Allikas: Eesti Päevaleht

Print Friendly, PDF & Email