Lümanda vald tahab sadamat ja puhkekeskust (5)

Lümanda vald kavandab lähiaastatel valla esimese paadisadama rajamist ning teeb ettevalmistusi Lääne-Saaremaa puhke ja -virgestuskompleksi väljaarendamiseks.

“Praegu pole Lümanda vallal ühetegi korralikku sadamat ja me töötame selle kallal, et vald ikkagi ühe merelemineku koha saaks,” ütles Oma Saarele Lümanda valla arendusspetsialist Katrin Trumann. “Siis ei peaks kohalikud kalamehed paati auto järel edasi-tagasi vedama.”

Lümanda valla arengukavas ja üldplaneeringus on võimalike sadamakohtadena välja pakutud kolm perspektiivikamat, millest üks asub Karala külas ja teised kaks Atla külas.

Selgitamaks välja, milline kolmest sadamakohast on sadama väljaarendamiseks kõige sobilikum, kuulutas vald välja hanke, et viia läbi sügavusuuringud ja hinnata sadamate võimalikku mõju keskkonnale. Katrin Trumanni hinnangul võiks sadam valmis olla juba kolme aasta pärast.

Teise suurema projektina on Lümanda vallal kavas Lääne-Saaremaa puhke- ja virgestuskompleksi rajamine, mille arengukava koostamine peatselt pihta hakkab.

“Mõte on teha kompleks, kus valda külastav inimene saaks oma aega sisustada, praegu on meil vaid kaks matkarada ja üksikud teenused majutajate juures,” rääkis Trumann. “Rohkem atraktiivseid külastuskohti meil vallas tegelikult ei olegi.”

Lümanda keskusesse 11 ha suurusele alale kavandatavas puhkekohas võiks olla näiteks kergejõustikustaadion, jalgpallistaadion, tenniseväljakud ja skatepark. “Samas on need kõik katteta lubadused, sest pole selge, mis tegelikult tuleb,” lausus valla arendusspetsialist, kelle sõnul selgub rajatiste loetelu arengukava koostamise käigus.

Kindlasti saab kompleksi üheks osaks endine vallamaja, mis võetakse kasutusele muuseumina, ja osaliselt ka praegune keskusehoone, kus on palju vaba ruumi.

Äsjalõppenud keskusehoone endise baariruumi kasutuselevõtu ideekonkursi võitja pakub ruumi uueks otstarbeks ettevõtluse teabekeskuse sisseseadmist.

Print Friendly, PDF & Email