Muinsuskaitse: ärge matke inimesi ja loomi kõrvuti (1)

Kudjape kalmistu laiendamise detailplaneeringule, mis on praegu avalikul väljapanekul, laekus ettepanekuid ka muinsuskaitseametilt.

Ühe punktina märgitakse, et ei tasuks kavandada loomade kalmistut inimeste kalmistuga samale territooriumile, sest see ei vasta Euroopa kultuuriruumi arusaamadele kalmistukultuurist.

Kalmistu laiendamine näeb ette lemmikloomade viimse puhkepaiga loomist inimeste kalmistuga piirnevale alale. Hetkel väljapanekul oleva planeeringu alusel on seni puuduva lemmikloomade kalmistu tarbeks ette nähtud 11 585-ruutmeetrine maatükk surnuaia loodeservas.

Praegusel kalmistualal lemmikloomade puhkepaik puudub. Muinsuskaitse Saaremaa vaneminspektor Rita Peirumaa kinnitas ka Oma Saarele, et loomade kalmistu peaks paiknema inimeste omast eraldi ning peaks kindlasti olema väga selgelt ja arusaadavalt tähistatud.

Lisaks lemmikloomade kalmistu rajamise kohta tehtud ettepanekule on muinsuskaitsel ka mitmeid mõtted kavandatava laienduse kohta. Näiteks palutakse lisada nõue muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks, palutakse taastada Kuivastu maanteelt kalmistu peaväravasse suunduv peateeäärne allee ning mitte kavandada uut peateed kalmistu edelanurka, mis lõhuks surnuaia ajaloolise struktuuri.

Kudjape kalmistu laiendamise detailplaneering näeb ette praeguse kalmistu laiendamist ligikaudu 70 hektari suurusel maa-alal ning sealse teedevõrgu ning parkimiskohtade rajamist. Samuti planeeritakse kalmistule teenindus- ja sakraalhoonet ning lemmikloomade matmisala.

Kalmistu maa-ala laiendamisel vaadatakse tulevikku vähemalt 50 aastat, arvestades vajadusega 150 matmise järgi aastas.

Print Friendly, PDF & Email