Kihutajatele suuremad karistused (6)

Kihutajatele suuremad karistused

TURVAVÖÖ KINNI: Politseikomissar Meelis Juhandi istub n-ö pöörleva auto simulaatoris ja kirjeldab, mis juhtub siis, kui üle katuse käies turvavöö kinnitatud pole. Turvavöö korduva kinnitamata jätmise eest karistatakse tänasest kuni 6000 krooni suuruse trahviga.

Tänasest jõustuvad liiklusseaduse muudatused lubavad kiiruseületajaid senisest karmimalt karistada.

Kuna politsei väitel on kiiruse ületamine jätkuvalt raskete tagajärgedega liiklusõnnetuste kõige levinum põhjus, on täna kehtima hakanud liiklusseaduse muudatuses karmistatud karistusi lubatud sõidukiiruse ületamise eest.

Kui varem sai sõidukiiruse ületamisel kuni 20 km/h õigusrikkujat karistada maksimaalselt 600-kroonise rahatrahviga, siis uue korra kohaselt on maksimaalseks võimalikuks karistuseks 1800 krooni.

Sõidukiiruse ületamise eest 21–40 km/h karistatakse nüüd rahatrahviga kuni 100 trahviühikut ehk 6000 krooni või sõiduki juhtimise õiguse äravõtmisega kuni kuue kuuni.

Loata kuni aastaks

Seni oli siin maksimaalseks karistusmääraks 3000 krooni. Endiselt võib rahatrahvi korral süüdlaselt lisakaristusena võtta ka sõiduki juhtimise õiguse ühest kuust kuni kolme kuuni.

Sõidukiiruse ületamise eest üle 40 km/h karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut ehk 12 000 krooni (enne samuti kuni 12 000 krooni) või arestiga või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni ühe aastani (enne kuni kuue kuuni).

Endiselt võib aga kohaldada nii rahatrahvi kui ka aresti korral lisakaristusena juhtimisõiguse äravõtmist ühest kuust kuni kuue kuuni.

Kui autojuht on tekitanud liiklusohtliku olukorra, sätestab seaduse muudatus senisest rangema karistuse. Liiklusohtlik olukord on hoolimatu möödasõit, foori keelava tule ajal ristmikule või ülekäigurajale sõitmine, samuti reguleerimata ülekäigurajal jalakäijale tee mitteandmine.

Turvavööta sõitmine

Eraldi kehtestab seadus turvavööta sõitmisel kuni 3000 krooni suuruse trahvi. Turvavöö korduva kinnitamata jätmise eest karistatakse kuni 6000 krooni suuruse trahviga.

Erinevalt varasemast võib juhtimisõiguse ära võtta ühe aasta asemel kuni kaheks aastaks, kui eiratakse sõiduki peatamise märguannet või põgenetakse liiklusõnnetuse sündmuskohalt.

Oluline on, et sõiduki omanik või vastutav kasutaja teaks hästi inimest, kellele ta on andnud oma sõiduki kasutada. Andmeid sõiduki kasutaja kohta tuleb säilitada kolme kuu jooksul. See nõue aitab paremini tuvastada liiklusõnnetuses osalenud sõiduki kasutajat ja omanik ei saa enam väita, et ta ei mäleta, kellele ta sõiduki sel päeval ja tunnil volitas.

Politseiameti liiklusjärelevalve ja korrakaitse osakonna ülemkomissari Margus Kotteri sõnul annavad liiklusseaduse muudatused politseile karistuse määramisel suurema valikuvõimaluse.

“Enam ei pea politsei piirduma rahatrahvi tegemisega, vaid võib kohe võtta ära juhtimisõiguse. See tähendab, et saame olla rangemad,” ütles Kotter.

Loe ka juhtkirja

Print Friendly, PDF & Email