Õpetaja vallandati, kuna ta nimetas Santa Clausi väljamõeldiseks (1)

Õpetaja vallandati, kuna ta nimetas Santa Clausi väljamõeldiseks

EBASOOVITAV ISIK: Kremli tippametniku väitel on Santa Claus pettur.

Suurbritannia ühe algkooli koosseisuväline töötaja vallandati, kuna ta rääkis seitsmeaastastele lastele, et Santa Clausi tegelikkuses ei eksisteeri, kirjutas Londoni mõjukas päevaleht The Times.

Ajaleheteatest võib lugeda, et Oldhami linnakeses asuva Blackshaw Lane’i algkooli õpilastele räägiti ühes tunnis jõuludest ning õpetaja võttis julguse kokku ja otsustas lastele avada tõe.

Lapsed said õpetajalt kuulda, et mitte Santa Claus ei too neile jõulude eel ja ajal kingitusi. Õpetaja, kes oli asendajana tööle võetud vaid üheks aastaks, otsustati kohe vallandada, kusjuures anti talle teada, et ta ei tohi enam kunagi koolimajja jalgagi tõsta.

Pärast seda, kui lapsed koju jõudnult rääkisid, mida uut nad koolis teada olid saanud, pöördusid lapsevanemad kaebustega kooli juhtkonna poole. Amanda Robertson, üks lobasuise õpetaja tegevuse tõttu kannatanud lapse vanematest, kurtis, et tema tütar olevat kodus olnud suures segaduses.

“Kogu meie pere oli väga tige, et õpetaja söandas niimoodi käituda,” kirjutas vihane naine ühes internetifoorumis. Samas lisas ta: “Üks püsiõpetaja tegi väga head tööd, rääkides, et tema kolleeg eksis ja loomulikult on Santa Claus päriselt olemas.”

Üks isa märkis, et ka tema võsuke oli pärast koolipäeva olnud endast väljas. “Säärastest asjadest rääkimine peaks ikkagi kuuluma lapsevanemate, mitte õpetaja pädevusse. Kuid mingil juhul ei tohiks selliseid asju rääkida 7–8-aastastele lastele,” ütles ta.

Eelpool tsiteeritud proua Robertson lisas veel: “See, mida õpetaja tegi, võrdub käitumisega, kui usklikule inimesele räägitakse, et jumalat pole tegelikult olemas.”

Ajaleht The Times teadis kinnitada, et kõnealuse kooli direktor Angela McCormick on juba ühendust võtnud tööbürooga, kus endiselt pakutakse koolidele toda lastele tõtt rääkinud õpetajat, ja palunud, et nimetatud pedagoogi enam kooli tööle ei saadetaks.

Lapsevanematele läkitatud ametlikus kirjas vabandas proua McCormick “kogu südamest” ja teatas, et lapsed jätkavad koolitundides jõulutraditsioonide tundma õppimist ning kirjutasid juba ühe teise õpetaja oskuslikul juhendamisel jõuluvanale kirju.

“Vaimses mõttes on lapsed kahjustamata ja tänu meie alalistele töötajatele on nad tagasi saanud jõulueelse võlumaailma,” kirjutas kooli direktor.

Print Friendly, PDF & Email