Eesti Energia maksis koondatud töötajale hüvitiseks miljoni

Eesti Energial tuli tasuda pärast neli aastat töövaidluskomisjonis ja kohtutes väldanud vaidlust koondatud töötajale ligi miljoni krooni suurune valuraha, kirjutab Eesti Ekspress.

Energiaettevõtte ja töötaja tüli algas 2004. aastal üks päev enne jaanipäeva, kui Eesti Energia Kuressaare büroos klienditeenindajana töötanud 61-aastane Malle ootamatult koondati. Staažikas ja laitmatu karjääriga töötaja sai oma sõnul psühhotrauma ja vajas šokist toibumiseks koguni ravi.

Sama aasta sügisel pöördus Malle Saaremaa töövaidluskomisjoni, nõudes enda tööle ennistamist, saamata jäänud palka ja ravimitele kulutatud kahjude hüvitamist, kirjutab Eesti Ekspress.

Töövaidluskomisjon andiski õiguse naisele ja kohustas firmat Malle viivitamatult tööle ennistama. Eesti Energia võttis ta 2004. aasta oktoobri tööle tagasi, kuid lõpetas umbes kuu hiljem uuesti lepingu. Malle kohtusse esitatud kaebusest ilmneb, et selle kuu jooksul kiusati teda, näiteks püüti tagantjärele muuta töölepingut ja ametijuhendit, ning püüti leida igati võimalusi tema vallandamiseks.

“Kohalike ülemuste käitumine tulenes sellest, et ülevalt poolt anti ülesanne inimene ära nullida ja temast iga hinna eest lahti saada. Talle anti ebameeldivad ülesanded ja hakati norima,” selgitas anonüümseks jääda sooviv endine Eesti Energia töötaja.

Malle pöördus lõpuks kohtusse ning neli aastat kestnud vaidluse järel saavutas Eesti Energiaga kompromisslepingu sõlmimise. Selle järgi tuleb Eesti Energial tasuda Mallele ligi miljon krooni valuraha.

Loe ka juhtkirja

Print Friendly, PDF & Email