Saaremaal leidub normist hõredama bussiliiklusega paiku

Saare maavalitsuse tellimusel firmas Positium LBS valminud maakonna ühistranspordi uuring toob muuhulgas välja paigad, kus bussiliiklus on soovitatud normidest hõredam.

Soovituslikud normid ei ole täidetud Taaliku, Maasi, Kavandi ja Saareküla paikkonnas, kus buss teeb kahe reisi asemel vallakeskusse vaid ühe edasi-tagasi sõidu tööpäeva jooksul.

300–1000 elanikuga paikkondades on bussiliiklus normidest hõredam Metsküla paikkonnas, kus nõutud 2–3 edasi-tagasi sõidu asemel käib buss vallakeskuses vaid üks kord tööpäevas.

Maakonna bussiühendus puudub otse Sauverest Kärla keskusse ning Pihtla vallas Haeska, Kõljala ja Vätta paikkonnast Pihtlasse. Samas öeldakse uuringus, et piirnormid on soovituslikud ja arvestada tuleb nii majandusliku otstarbekuse kui ka reaalse nõudlusega, kuna lähtuvalt omavalitsuste ruumilisest asendist on paikkondades nõudlus omavalitsuse keskusse liikumise järele väga varieeruv ning peamiseks tõmbekeskuseks on valdavalt maakonnakeskus.

Soovituslikud normid kehtivad ka bussipeatuste paiknemisel, kus 500 elanikuga paikkonnas on jalgsikäigu tee maksimaalne pikkus peatusse 3 km, 500–1000 elanikuga paikkonnas 2 km ja rohkem kui 1000 elanikuga paikkonnas 1 km. Jalgsikäimise tee pikkus ületab piirnormi kolmes paikkonnas: Liival, Saklas ja Taalikul, kus jalgsikäimise tee piiridesse jääb vastavalt 49%, 76% ja 78% paikkonna elanikest.

Uuringu koostajad viisid seoses maakonna uue liinivõrgu kavandamisega tänavu suvel 21 külapoes läbi elanike küsitluse, millele vastas kokku 220 Saare maakonna elanikku. Kõige olulisem ühistranspordi juures on küsitlusele vastanute arvates hommikune tööle ja kooli ning hiljem tagasi koju saamine (28,5% vastanutest).

Olulisemateks teemadeks peetakse veel, et maakonnaliinid peaksid teenindama väiksemate bussidega (19,0%), senisest tihedamate sõidugraafikute vajadust (18,2%) ja hilisemaid väljumisi Kuressaarest mujale maakonda (18,2%). Pea iga kümnes küsitlusele vastanud inimene tõi välja piletite liiga kalli hinna, samas on vaid veidi vähem vastanutest hetkeolukorraga rahul.

Veel toodi välja, et maakonnaliinid peaksid paremini ühilduma mandrile suunduvate bussidega, bussid peaksid olema paremad ning olemasolevad liinid lühemad ja kiiremad.

Print Friendly, PDF & Email