Muhu uudised: Aastalõpp: pidu peo ja laat laada otsa

Muhu uudised: Aastalõpp: pidu peo ja laat laada otsa

 

Mineva nädali uudistes ma valetlesi teitele, nõnna et suu suitsis. Kena, et enamus inimesi oo moost targemad ja hakkasid asja uurima. Muhu koolilaste Talvekontsert oo ikka kindlaste tükkis täna, 18. detsembril algusega 19. Olge ruttus voatama tulema!

Oome õhtast pidavad koolilapsed oma kinnist jõulupidu, sõnna kõrvalisi inimesi ep lastagid. See üks kangeste rõõmus õhta, sest kohe hakkab jõuluvaheaeg. Ma põle uurin, kui mitmed lapsed jõuluvana käest veel suuski ja uiska küsivad.

Moole küll kodu reagiti, et uisud pidade pigistama. Kut ma siis küsisi, mise peal nendega sõita tahetse, et kas vee peal või – siis ma sai kuulda, et lootus ikka viimsena surre ja ehk äkist ikka tuleb natusse inimest pidavad jääd veeaukude ja tiikide peale. Soame nähe.

Laupa, 20. detsembril peetse Muhu Spordihallis Jõululaet. See hakkab omingust kellu 9 peale. Kellu 10 ja kellu 11 soab nähe laadaralli, esinejad näitavad oma kava. Kauplejad soavad ennast veel ette regitsreerida tel 56 242 076.

Väravavahi käsitööpoed Piiril teeb pühade eel ja aegas omad uksed vähe teisti lahti. Lisaks tavalistele aegadele soab sõnna minna 21., 22., 23., 27. ja 28. detsembril. Joanuarist tehasse uksed lahti jälle vana korra järele. Kut uksed oo kindi, soab alati kõlista Asta Sepale kojo 45 98 614 või mobiili peale 52 31 490.

Hellamaa Külaksekuses tuleb 20 ja 21 detsembril, laupa ja pühabe Jõulumaa. Etendused mängetse maha mõlema päeva kellu 15 ja 18. Näitemängi “Jõuluime” tegavad TÜ Viljandi Kultuurikolledži noored.
21. detsembril kellu 20.00 hakkab peale Jõulumaad Hellamaa külakeskuses jõulupidu. Tansiks mängib Mihkel Mereäär. See oo see teine asi, mise ma oskasi mineva nädali vähe segamini aada. Pühapäisest jõulumaast osa võtn peasvad sisse jõulumaa piletiga, teesed pidavad eraldi pidupileti ostma.

26. detsembril algusega 20.00 peetse jõulupidu Vanatoa turismitalus Koguvas. Seal mängab ansambel Pärnu Poisid, mis pidade olema osaline koosseis Väikeste Lõõtspillide Ühingust. 31. detsembril peetse Koguva Vanatoa aastavahetuse pidu. Vanatoa pidude kohjad soab omale kindi panna ja teadmisi juure küsida tel 50 97 679.

Muhu valla Aastavahetuse pidu peetse Muhu Põhikooli ruumides laupa 27. detsembril algusega kellu 21– 03.Tansiks mängab ansambel Pankrot. Nii Hellamaa pidu kut Liiva pidu kohe soab küsida Anneli Tamme käest. Aastavahetuse piduse oo kasulik omad kohjad ette kindi panna. Ikka Anneli kaudu tel 50 37 407.

Põhjaranniku külakeskuses Nõmmkülas peetse jõulupidu 28. detsembril kellu 16. Kavas estraadipala ja kohja peal pillimees.
Muhu Muuseumis peetse koa sellevoasta Põhuõhtad. 29. detsembril oodetse teitid Tooma taluse seltsis mõnusaste istuma ja laulma. Täpne kelluaeg selgub jõuludeks, küsige järele.

Muhu kodulehe peal oo kõik nee teadmised kõik ülaval lingi “Sündmused” all. Seda peab kohe kiitma, et nüüd seal ikka enamus toimumisi kenaste nähe. Lingi “Sport” alt soab voadata Muhu spordihalli kasutamise võimalusi.
Selle esmaspe köisid Muhu valla eakad erivajadustega inimesed Pädastes jõululõunal. Suiste kenade tantsu-rallide eest köis esmaspe Pädastes koa nännede tansirühm Ätses. Ätses tänab kangeste, sest kohe hirmus kena vastuvõtt olli! Et sõuksi olemisi võiks ikka ja jälle olla.

Kõikidele toimekatele korraldajatele tuleb soovida kaunist jõuluaega. Kis põle sõukest tööd ise tein, ep kujuta ettegid, mis energiad see kõik nõuab. Jõudu ja jaksu tublidele eestvedajatele nüüd ja eetsidpidi, leidke omale aega puhkamiseks koa!

Kõikidele teistele ikka kindlaste koa kenad jõuluaega ja uhked vanavoasta lõpetist! Kohe ilmub uus Muhulane, head jõululugemist!

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email