Salme kalamehed tahavad jõe äärde sadama rajada (4)

Salme kalamehed tahavad jõe äärde sadama rajada

NIRU SEIS: Praegu seisab Salme jõe ääres alaliselt vaid paar kolm paati.

Salme jõe ümbruskonnas elavad kalamehed tahavad Euroopa Liidu toetusega taastada Salme jõe ääres endise paadisadama ning luua kohapeal tingimused kala töötlemiseks.

Salme vallavolikogule saadetud 32 allkirjaga toetustaotluses põhjendatakse paadisadama rajamist vajadusega säilitada Salme vallas rannapüügi kombestik ja panna ka järeltulevad põlved huvituma rannaäärsest tegevusest.

“See teema on tegelikult vaikselt vädinud ammust aega, praegu tõstatus see uuesti seoses võimalusega sadama rajamiseks toetust saada,” ütles Oma Saarele turismitalunik Toomas Sepp. “Vanadel inimestel tuleb üsna pisar silma, et kas tõesti on ükskord lootust Salme sadam uuesti korda saada,” lisas ta.

Sadam kümnele paadile

Toomas Sepp rääkis, et enamik Salme keskuse paadiomanikke ei julge vahepeal juurdunud kombe kohaselt oma paate veekogu äärde jätta, paat viiakse iga merelkäigu järel haagisel uuesti koju.

Eesmärk on rajada paatidele valgustatud ja valvekaameratega korralik sadam vähemalt kümmekonna kalapaadi hoidmiseks. Lisaks võivad sadamas koha saada ka huvipaadid.

Lisaks sadama rajamisele on Salme kalameeste seltskonnal plaanis ehitada külmkambriga ja kala töötlemisruumiga varustatud hoone, mis võimaldaks müüa puhastatud kala ja soolakala ning tõsta seeläbi kalameeste sissetulekuid.

“Paan on sadam teha valla nime all, vald omakorda rendiks maad MTÜ-le, kes saaks tegeleda kalatöötlemisega,” rääkis Toomas Sepp.
Mitmesugused kalapüügiga seotud kulud ning hüljeste ja kormoranide tekitatud kahjud jäävad praegu kõik kalurite õlule, samal ajal pole kokkuostajal muud muret kui kohale sõita ja saagi eest võimalikult väikest hinda pakkuda.

Sepa sõnul peaks Salme sadam pöörama tähelepanu ka mere- ja kalapüügi traditsioonidele ning tekitama lastes huvi kalapüügi vastu. Selles on vaja anda lastele võimalus saada väiksest peale osa kohalike kalurite tegemistest.

Salme vallavolikogu arutab Salme kalameeste seltskonna toetustaotlust oma järgmisel istungil.
Saare maakonna kalanduspiirkonna tugigrupi MTÜ Saar-te Kalandus tegevjuht Taavi Nuum ütles Oma Saarele, et Salme kalameeste initsiatiiv on igati tervitatav, sest mitmel pool mujal jääb ettevõtlikkust sadama arendamisel puudu.

Sadamate olukord erinev

“Küsimus on pigem selles, et tühjale kohale sadama loomiseks kulub rohkem vahendeid kui vana kordategemiseks ja Salme ajalooline sadam asub ju ikkagi Läätsal,” rääkis Nuum. Teisalt pole ka valla keskuses paadihoidmiskoha loomises midagi halba, leidis Nuum.

Taavi Nuum ütles, et maakonna sadamate olukord on kalanduspiirkondade toetuse valguses väga erinev. Rekonstrueerimise toetuse seisukohalt on kõige paremas seisus munitsipaalomandis olevad sadamad, kus vald on valmis katma kaasfinantseeringu. Palju nukram on seis endise Saare Kaluri sadamates, mille lai omanikering näeb sadamate tulevikku erinevalt.

Kalanduspiirkondade säästva arengu toetusmeede näeb Saare maakonnale käesoleva finantsperioodi jooksul ette 60 miljonit krooni. Ühele projektile võib meetme kaudu toetust saada seitse miljonit krooni.

Print Friendly, PDF & Email