Püsiühenduse ettevalmistajad valmistuvad ankeetküsitluseks (12)

Püsiühenduse ettevalmistajad valmistuvad ankeetküsitluseks

HÄÄLETAJAD: Kas kümne aasta pärast on mööda silda võimalik ka jalgsi üle Suure väina minna?

Saaremaa parimat püsiühendust uuriva ja selle keskkonnamõjusid hindava raporti koostajad plaanivad koostöös Saare maavalitsusega läbi viia küsitluse erinevate huvigruppide hulgas.

Küsitluse eesmärk on teada saada elanikkonna huvigruppide ja sidusrühmade arvamust Suure väina erinevate ületusviiside kohta – kas sild, tunnel või senisest parem praamiühendus.

Saare maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Mika Männik ütles, et kuigi kõnealune küsitlus on mõeldud võimalikult paljudele huvigruppidele, alustatakse küsitlust Saare- ja Muhumaal suvekodu omavate Eesti elanike seas.

“Sel eesmärgil oleme koos püsiühenduse keskkonnamõjusid hindava raporti koostajatega pöördunud vallavalitsuste poole palvega, et nad aitaksid küsitluse läbiviimisel,” rääkis Männik.

Lisakulu ei nõua

Tema sõnul pöörduti vallavalitsuse ametnike poole lootuses, et just nemad teavad ja tunnevad kõige paremini inimesi, kel on valla territooriumil suvekodu.

“Küsitluse läbiviimine valdadelt erilisi lisakulutusi ei nõua,” selgitas Männik. “Vallavalitsuse töötajad peaksid nn makstud vastuse tüüpi anonüümsed ankeetküsitlused vaid suvekodude omanikeni toimetama.”

Kogu maakonna ulatuses on kavas küsitleda umbes 200–250 inimest, kes alaliselt elavad mandril, kuid kelle suvekodu asub Saare maakonnas.
Saare maakonna püsiühenduse projekt käivitati maavalitsuse eesvedamisel juba 1997. aastal, mil Eesti geoloogiakeskus alustas geoloogiliste uurimistöödega Suures väinas.

Tänase seisuga on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi andmetel mandri- ja Muhumaa vahelise püsiühenduse uuringuteks kulutatud juba veidi enam kui 12,5 miljonit krooni.

Veel kolm aastat uuringuid

Seni kalleim läbiviidud uuring – püsiühenduse majandus- ja keskkonnaanalüüs – lõppes 2005. aastal ja selle maksumuseks kujunes 7,7 miljonit krooni.

Praegu koostamisel olev sõitjate ja veoste üle Suure väina veo perspektiivse korraldamise kava ja keskkonnamõjude strateegiline hindamine (just selle projekti raames on plaanis ülalmainitud ankeetküsitlus teostada) lähevad kokku maksma üle 16 miljoni krooni.

Majandusminister Juhan Parts on varem välja käinud lubaduse, et praegu võimul olev valitsusliit on eesmärgiks seadnud lõpetada Saaremaa püsiühenduse tasuvuse ja keskkonnamõjude uuringud hiljemalt aastaks 2011. Seejärel on kavas alustada püsiühenduse rajamist eesmärgiga saada see valmis aastaks 2015.

Print Friendly, PDF & Email