Liikluskomisjon soovitab KG-l parkimist reguleerida

Kuressaare linnavalitsuse liikluskomisjon avaldas oma neljapäevasel koosolekul arvamust, et Kuressaare gümnaasiumil tuleks lahendada kooli lähedal parkimine nii, et Nooruse tänava 2, 4, 6 ja 8 majade elanikel poleks enam probleeme.

Nimelt kurdavad elanikud, et nende majade ees asuvas tupiktänavas parkivad peamiselt kõrvalasuva KG-ga seotud autod raskendavad nende liikumist.

Liikluskomisjon on seda probleemi ka varem arutanud, kuid seni on fikseeritud ainult ühe bussi ja 1–2 sõiduauto parkimine nimetatud tänavalõigul. Samas tõdetakse, et selge on see, et kui koolis toimub üritus, on Nooruse ja Kaevu tänava mõlemad tänavapooled kooli krundi ulatuses autosid täis pargitud.

Kuressaare gümnaasiumi sihtasutuse soovile rajada uus, ca 5 miljonit krooni maksev parkla on linnavalitsus seni eitavalt vastanud.

“Olukorra leevendamise ja tänavate parkimiskoormuse vähendamise üks võimalus on, et kool reguleerib oma parklate kasutamist, näiteks lubade süsteemiga või lisatahvlite muutmisega, et õhtustel perioodidel oleks sinna sissesõit lubatud,” öeldakse Kuressaare abilinnapea Urmas Sepa edastatud liikluskomisjoni seisukohas.

Samasisuline seisukohavõtt lähetatakse ka järgmisel teisipäeval toimuvale linnavalitsuse istungile, kus Nooruse tänava küsimus arutusele tuleb.
Komisjoni ettepanekutes lisatakse, et kindlasti on võimalik parkimiskohti ka juurde teha ning leida uued kohad rattaparklate jaoks.

Abilinnapea Urmas Sepp rõhutas, et liikluskomisjoni seisukoht on soovituslik, lõpliku seisukoha kujundab siiski linnavalitsus.

Print Friendly, PDF & Email