Eesti-Läti energiakoridor võib hakata kulgema läbi Saaremaa

Põhja- ja Kesk-Euroopa vahelise energiakoridori ühe osana rajatav ülekandeliin Eesti ja Läti vahel võib hakata kulgema läbi Saaremaa.

Harku–Sindi–Riia 330 kV liini alternatiivsete trasside valiku uuringut teostava Ramboll Eesti AS peaspetsialist Andrus Oitsalu ütles, et ülekandeliini üks neljast variandist näeb ette liini kulgemist Harkust Lihula kaudu Saaremaale ja siit Torgu valla kaudu merekaabliga Ventspilsi.

Harku–Sindi–Riia 330 kV liin on tähtis energiakoridori osa Põhja- ja Kesk-Euroopa vahel ja pakub seoses Estlinki merekaabliga laiemaid võimalusi elektriülekandeks Kesk-Euroopast Põhjamaadesse ja vastupidi. Uue 330 kV liini peamiseks eesmärgiks on tugevdada erinevate süsteemide ühendust ja tagada kohalikes piirkondades N-1 kriteeriumi täitmine.

2009. aasta märtsiks peab valmima ülekandeliini alternatiivsete trasside valiku uuring, mille eesmärgiks on erinevate trassivariantide majanduslik võrdlus ning hinnang maakompensatsioonide suuruse ja ehituse maksumuse kohta.

Töö toimub kolme osapoole vahel, tellijaks on OÜ Põhivõrk, töövõtjaks Ramboll ning kahe eelnevaga koostöös ka Läti energiafirma AS Augstsprieguma Tikls.

Print Friendly, PDF & Email