LISATUD FAIL! Riskianalüüs: maakond ei pea kaua elektrita vastu (7)

Saare maakonna riskianalüüsi 2008. aasta kokkuvõte toob kõige tõenäolisemate ja ohtlikumate õnnetustena välja tulekahjud ning nendega kaasnevad plahvatused hoonetes, kus on igapäevaselt palju inimesi, elektri- ja sideliine murdvad tormid ning paljude vigastatutega avariid.

“Esmast tähelepanu pälvib piirkonna elektrienergia ja side pikaajaline katkemine, mille esinemise korral katkeb praktiliselt kogu ettevõtluse ja elutähtsate valdkondade tegevus maakonnas,” märgitakse eelmisel nädalal siseministeeriumile saadetud kokkuvõttes.

Samas tuuakse välja, et maakonnas puuduvad elektrigeneraatorid, mis oleksid strateegiliselt tähtsate objektide juures hädavajalikud. Iga omavalitsus peaks kaaluma varugeneraatorite soetamist.

Valmisolek puudub ka spetsiifiliste õnnetustega – epideemia, loomataud, laiaulatuslik keskkonnareostus – toimetulekuks. Tuulte ja tormide tõttu mandriga laevaühenduse katkemise sageduseks tuuakse kokkuvõttes 2–5 korda aastas, millega tuleks piirkonna varustatuse koha pealt arvestada.
Tulekahjude võimalike põhjustena tuuakse eelkõige välja inimlik faktor. Teiseks põhjuseks on loodusjõud.

Kui aga peaks juhtuma suurem liiklusõnnetus, siis on meil tõenäoliselt probleeme kiirabiressursiga, sest maakonda toetab hetkel kolm kiirabibrigaadi, kellest igaüks võib erandjuhul korraga vaid kaht kannatanut transportida. Samas öeldakse, et siiani on politsei-, pääste- ja kiirabiressurss maakonnas piisav olnud.

Ennetavate meetmete seas mainitakse eelkõige ära ennetustöö elanikkonna hulgas, mis aitab tõsta elanikkonna teadlikkust ümbritsevatest ohtudest.

“Hädaolukorra tagajärgi elanikkonnale on võimalik leevendada kiire ja õigeaegse informeerimisega tekkivatest ohtudest, ohtlikele objektidele juurdepääsu piiramine, eriti ohtlike kemikaalide või tootmisprotsesside käitlemise ja ladustamise ärakeelamine teatud piirkondades või selle läbiviimise aja või koha muutmine.” Samas rõhutatakse ka reageerivate jõudude väljaõppe ning kaasaegse varustuse vajadust.

Rahva hädaolukorras kiireks informeerimiseks on sõlmitud vastavad kokkulepped Kadi raadioga ning realiseeritud on projekt rannaelanike varustamiseks patareitoitel raadiotega.

Positiivse asjana hinnatakse kokkuvõttes heaks maakonna asutuste koostöövalmidust hädaolukordade lahendamisel, mida võimaldab saare kompaktsus. Samas märgitakse ikkagi ära riigiasutuste, päästeasutuste ja Kaitseliidu, kohalike omavalitsuste ja teiste koostöö tõhustamise vajadus.

Print Friendly, PDF & Email