Teadlased leidsid Saaremaal uusi meretaimi ja linnukolooniaid

Teadlased leidsid Saaremaal uusi meretaimi ja linnukolooniaid

 

Rahvusvahelise projekti raames läbi viidud uuringute tulemusel avastati Väinamerest, Saaremaa lõunarannikult ja Küdema lahest kokku kümmekond meie piirkonna jaoks uut merepõhjataimestiku liiki. Lisaks leiti mitu linnukolooniat.

TÜ Eesti mereinstituudi vanemteadur Georg Martin tõi kõige haruldasema avastusena välja Väinamere piirkonnas leitud sileda mändvetika, mida Läänemeres leidub veel vaid väikesel alal Rootsi rannikul.

Rahvusvahelise LIFE-Nature projekti “Merekaitsealad Läänemere idaosas” raames läbi viidud Natura merealade loodusväärtuste inventuuri käigus õnnestus teadlastel suhteliselt täpselt kaardistada küllaltki suured merealad, kusjuures mõnigi paik, nagu Vilsandist läände jäävad madalad, käidi läbi esmakordselt.

Uuringu tulemusel sai Saaremaa ümbruse meri Eestis paremini kaardistatud mereelustikuga alaks, mille liikide nimekiri ja asukoht on nüüd enam-vähem täpselt teada.

Täpsemad andmed

“Seni tehti kõik otsused, mis on seotud mere ja mereelustikuga, mitte väga täpsete andmete põhjal, rohkem arvamusele tuginedes,” tunnistas Georg Martin, kelle sõnul on looduväärtuse kohta käiv info vajalik ka mitmesuguste projektide üle otsustamisel, olgu selleks kas või avamere tuuleparkide asukohavalik.

“Kui me teame, mis väärtused meil on, siis me oskame neid ka kaitsta,” ütles Martin. “Siiamaani on see kaitse olnud ka selline, et Natura alad ja kaitsealad on tehtud, aga ega me päris täpselt ei tea mille jaoks, mida seal nagu kaitsma pidi,” lisas ta.

Georg Martin ütles, et kõik uuritud Saaremaa merealad on omamoodi huvitavad ning samas ka täiesti erinevad. Terves Läänemeres ei ole teist nii madalat ja pehmepõhjalist mereala nagu Väinameri, kus valgus ulatub kõikjal põhjani ning igal pool võib areneda elustik ja taimestik.

Väinameres on ka mõningaid selliseid liike, mida mujal Läänemeres ei leidu. Kassari lahes elutsev kinnitumata punavetika kooslus on aga haruldane suisa terves maailmas.

Uuringu tulemusel leidis kinnitust arvamus, et Küdema laht on Läänemere kõige puhtam ja paremini säilinud looduslik piirkond, millest lähimad reostusallikad asuvad piisavalt kaugel, ulatumaks reostama. Saaremaa lõunarannikul asuvad pisut “paksema” veega madalad ja poolkinnised lahed on aga väga head linnustikule ja kalade kudealadena.

Kirjuhaha arvukus langeb

Linnu-uurija Andres Kalamees ütles, et ornitoloogid töötasid projekti käigus mitme suve jooksul läbi kõik Lõuna-Saaremaa laiud ning avastasid mitmeid olulisi linnukolooniaid, millest siiani midagi ei teatud.

Lennuloendustega täpsustati ka Lõuna-Saaremaal rändel peatuvate veelindude arvu ja paiknemist. Loode-Saaremaal loendati täpsemalt kirjuhahka (fotol) ning selgus, et selle ülemaailmselt ohustatud liigi arvukus on ka Saaremaal vaikselt langemas.

LIFE-Nature projekt “Merekaitsealad Läänemere idaosas” tegeleb Eesti, Läti ja Leedu merekaitsealade elustiku uurimise, ohtude hindamise ning valitud merealadele kaitsekorralduskavade koostamisega.

Projekti kogumaksumus on kolme riigi peale kokku üle 3 miljoni euro, projekt kestab 2009. aasta juuli lõpuni.

Print Friendly, PDF & Email