Maavalitsus kuulutab detsembris välja bussiliinide uue hanke

Saare maavalitsus kuulutab detsembri teisel poolel välja riigihanke maakonna bussiliinide teenindaja leidmiseks.

Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Mika Männik ütles, et hankeleping sõlmitakse kümneks aastaks ja uus vedaja peaks liinile tulema alates 1. aprillist.

Riigihanke maksumus kujuneb sarnaseks Pärnumaal läbi viidud riigihanke tulemusele, mis tähendab, et liinikilomeetri omahind kallineb maakonnas praeguselt 13,5 kroonilt umbes 17 kroonile.

Samas jääb maakonnas bussiliine oluliselt vähemaks, liinivõrgu kärpimine toimub äsjavalminud liinivõrgu uuringu alusel.
Hankemenetluse vormina plaanib maavalitsus kasutada sarnaselt lennuhankele võistlevat dialoogi.

Uue teenindaja leidmine tõusis päevakorda möödunud aasta novembris, kui AS GoBus teatas lepingu ülesütlemisest alates 12. veebruarist.
Seejärel lepiti kokku, et GoBus jätkab maakonna bussiliinide teenindamist senisest suurema dotatsiooniga kuni uue vedaja leidmiseni.

Kevadel väljakuulutatud riigihange kukkus aga läbi, kuna hankel osalenud AS-i MTG ja AS-i GoBus pakkumised ületasid maavalitsuse eelarvelisi võimalusi vastavalt 15 ja 10 miljoni krooniga.

Sel nädalal saatis Saare maavalitsus ministeeriumile järgmise aasta transpordidotatsiooni summade taotluse, mille mahtu ei soostunud Männik avalikustama.

Print Friendly, PDF & Email