Lugeja kiri: Kas Eesti rahvast parandab vaid haud? (9)

Lugeja kiri: Kas Eesti rahvast parandab vaid haud?

KÕIK OLEMAS: Marten Tarkin pole omasõnu veel ühestki raamatust võlgnike tõttu ilma jäänud.

Viimasel ajal on tihti mu mõtteaineks saanud räsitud maailmapilt me ümber. Inimesed on pingul kui laskevalmis vibud. Üks pisike lause kellegi suust, mis ei pruugi meele järgi olla või mida võidi vääriti mõista, ja juba nooled lendavad.

Maad on võtnud nii vaimne kui ka füüsiline terror, laim, üksteisele ärategemine, kadedus, salatsemine, sallimatus, koolikius, peksmised, silmakirjalikkus, eneseimetlus, isiku ületähtsustamine. Kuhu see viib? On ju teada, et vägivald tekitab vägivalda.

Ajakirjandusest võib juba lugeda lausa uskumatuna tunduvaid artikleid lastest, meie tulevikulootusest, kes koolis ei kiusa ainult üksteist, vaid terroriseerivad ka oma õpetajaid (õnneks mitte kõik). Võib-olla on kooliprogrammid liiga ülepaisutatud, sellest tulenevalt ka õpetajatele suunatud nooled.

Miks on meie koolilapsed Euroopa õnnetuimad? Mõelge! Kuhu on jäänud austus, armastus, sallivus vanemate inimeste, üksteise vastu? Põlvkond järgneb põlvele. Lapsed võtavad omaks vanemate käitumise, arusaamad elust.

Kas Eesti rahvast parandab ainult haud? On käes pikad, pimedad õhtutunnid, ehk leiaksime aega süütamaks vaikuses küünla, mälestades esivanemaid, analüüsides elu möödaläinud aastakümnetel, mil inimestevahelised suhted olid kardinaalselt teised, mil pühapäeviti käidi kirikus, pikka teed pelgamata.

Suvel hobusevankri või jalgrattaga, talvel jalgsi või reega. Selleks võis kuluda mitmeid tunde, aga ometi käidi, ja kultuur oli teine.

Naabersaart Hiiumaad kutsuti isegi pühaks maaks. Lapsed said oma eetikaõpetuse pühapäevakoolist. Perekonnad püsisid koos. Õpetaja koolis oli tõeline maa sool ja autoriteet. Kaasinimest tuli enamaks pidada kui iseennast.

Riik kosus, põllumajandust, auväärset maainimest toetas valitsus. Tootjad said oma kaupa müüa välisturule. Mis aga toimub nüüd? Analüüsime, miks elu meil allamäge veereb, kuidas leida lahendust.

Almi Tugev

Print Friendly, PDF & Email