Laidunina hoiuala laiendamine jääb ära

Sõnajalgade pere tehtud ettepanek laiendada Laidunina hoiuala Salme vallas Imara külas asuva Kadakaranna kinnistu võrra ei leidnud ekspertide toetust.

Andres, Siiri, Oleg ja Viivi Sõnajalg esitasid vastava ettepaneku keskkonnaministrile aprillis ning Siiri ja Viivi ema Elvi Maripuu veel kord augustis.

Imara külas Sõnajalgade naabruses asuval Kadakaranna kinnistul on plaanis ehitustegevus ja hoiuala sellele laiendamine tähendanuks piiranguid ala hoonestamisel.

Kadakaranna kinnistu Laidunina hoiualast väljajätmise põhjenduseks on varem, 2006. aastal välja toodud asjaolu, et alal puuduvad loodusväärtused, mida kinnistu kasutamisel seatavate piirangutega kaitsta.

Laidunina hoiuala laiendamise ettepanekule tellitud täiendava eksperthinnangu kohaselt on hoiualast väljajääval Kadakaranna kinnistul vaid üks kolmanda kaitsekategooria taimede leiukoht. “Menetlusse ei võeta ettepanekus hõlmatud Kadakaranna kinnistu Laidunina hoiualast välja jäävat osa,” teatas keskkonnaministeerium.

Samas lubab keskkonnaministeerium jätkata Kadakaranna kinnistule elektrivõrguühenduse projekteerimist ja drenaažitorustiku ehitusloa menetlust.

Print Friendly, PDF & Email