Salme laevaleid on aasta mereline sündmus

Salme laevaleid on aasta mereline sündmus

KOOSTÖÖS ON EDU PANT: Seda tõdesid reedel nii Salava seltsi eestvedaja Urve Vakker, kes Salme viikinglaeva leiu Saaremaa aasta mereliseks sündmuseks kuulutas, kui ka vallavanem Kalmer Poopuu, kes tunnuskirja vastu võttis.

Reede õhtul kuulutas merekultuuri seltsi Salava esimees Urve Vakker Salme rahvamajas Saare maakonna aasta mereliseks sündmuseks Salme viikinglaevaleiu.

Tunnuskirja, millel tekst “MKS Salava. 1000.– Salme viikinglaevaleid. Aasta mereline sündmus Saaremaal 2008”, andis Urve Vakker üle Salme vallavanemale Kalmer Poopuule.

“Olgu see väike summa, 1000 krooni, mis tunnuskirjal märgitud, teile seemneks, et saaksite alustada tegutsemist selle unikaalse leiu eksponeerimiseks,” ütles Salava eestvedaja kirja vallavanemale üle andes.

Ülikoolid tunnevad huvi

Laevaleiust andsid huvilistele ülevaate vallavanem Kalmer Poopuu ja Saaremaa muuseumi ekspositsiooniosakonna juhataja arheoloog Külli Rikas.

Mõlemad rõhutasid haruldase leiu eksponeerimise vajadust. Külli Rikase sõnul võtab enam kui kümne meetri pikkusele laevale lõpliku kuju andmine teadlastel aega. Hea, et leiu vastu on huvi tundnud mitu Eesti ülikooli.
“See tõstab kohalikku identiteeti, mis on terve Eesti jaoks märk omaette.

Vrakist võetud puidu- ja metalliproove on saadetud uurimiseks ka Helsingi ülikooli laboritesse. Nii on selle leiu uurimine võtnud rahvusvahelise ulatuse. Siinpool Läänemerd on see ainus niisugune leid. Me peame seda kõigile huvilistele oskuslikult tutvustama,” märkis Külli Rikas.

Ajaloolase sõnul toimub Saaremaa muinaslaeva tutvustav teaduskonverents järgmise aasta 15. mail.

Meremuuseumi teadur Vello Mäss kiitis eile Salava seltsi ettevõtmise igati heaks. Kogenud allveearheoloogina arvas Mäss, et Salme leiule esialgse kuju andmine võtab aega vähemalt mõne kuu.

“Joonised ei ole veel valmis. Kiirustada ei tohi. Praegu on paljugi ebaselget, alustades dateeringust ja laeva päritolust, kuigi paljud iseärasused viitavad kohalikule päritolule,” sõnas Mäss.

Ühemõtteliselt ei saa seda aga tema sõnul välja öelda. Enne tuleb kaaluda, kui palju võtta eeskuju Skandinaavia ehitamistraditsioonist ja kui palju on selle juures märgata meie oma ehituskunsti.

“Ajalooinstituudis rääkisin just selle projekti juhi Marge Konsaga, kes väitis, et Soomest peaksid esimesed analüüsitulemused saabuma järgmise aasta jaanuaris,” sõnas Vello Mäss.

Salme vallavalitsuse tellimusel on esimesed eskiisprojektid viikinglaeva leiukoha märkimiseks juba valminud. Kunstnik Tuuli Pärteli ideekavandid leidsid huviliste hulgas reede õhtul heakskiitu.

Õnn tuli ise õuele

Kus kohal Salme viikinglaeva tulevikus näha saab, seda ei ole veel otsustatud. Variante on mitu. Osa detaile pannakse vaatamiseks välja loodavasse Salme kodulookambrisse.

Tänusõnu sai reede õhtul kuulda Salava seltsi liige Kadri Kullapere, kes selle aasta 21. jaanuaril pakkus välja idee kuulutada 28. novembril välja Saaremaa aasta mereline sündmus.

“Jaanuaris ei teadnud meist keegi, mis selleks sündmuseks võiks saada. Õnn aga tuli ise meie õuele,” nentis Urve Vakker.

Loe ka juhtkirja

Print Friendly, PDF & Email