Pöide vald soovib supluskohta endale (1)

Pöide vallavolikogu taotleb üldkasutatava maana valla munitsipaalomandisse Unguma külas paiknevat 3,6 ha suurust Lehmlaiu maaüksust.

Lehmlaid on tuntud eelkõige Unguma sadama ja Unguma supluskoha poolest. Vald taotles juba aasta tagasi munitsipaalomandisse Unguma sadama ja rajatiste maaüksust.

“Tulenevalt asjaolust, et rajatiste juurde on raske saada maad rohkem, kui see on hädavajalik hoonete ja rajatiste teenindamiseks, on moodustamisel Unguma sadama maaüksus suurusega 0,5 ha.

Kuna ülejäänud maa on kasutatav suvise puhkekohana, on otstarbekas ka see maa munitsipaalomandisse taotleda,” märkis otsuse seletuskirjas valla planeerimis- ja arendusspetsialist Gerri Grünberg.

Print Friendly, PDF & Email