Järelevalve kiitis Pihtla lasteaed-algkooli taset (6)

Novembri keskel Pihtla lasteaed-algkoolis riiklikku järelvalvet teostanud Saare maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna peainspektor Kristi Oll jäi nähtuga üldjoontes väga rahule.

“Pihtlas on olemas lastele hea kasvukeskkond ja vajalikud tingimused õppe-kasvatustööks, samuti vastab pedagoogiline kaader nõuetele,” märkis ta.

Kuna riiklikul tasandil nõutakse põhjalikku analüüsi aasta vältel juhul, kui õpilased jäävad klassikursust kordama või lõpetavad mitterahuldavate hinnetega, siis Pihtlas jäi see töö ära, sest viimastel õppeaastatel selliseid lapsi koolis ei olnud.

Oll tõi positiivse poolena välja ka selle, et Pihtla lasteaed-algkoolis on väga hästi läbimõeldud töökorraldus, kus näiteks laulmisõpetaja tuleb vajadusel appi lasteaia liitrühma tundi läbi viima. Samuti kiitis ta õppetöös lapsekeskset lähenemist, koostööd vanematega, ning seda nii koolis kui lasteaias.

Puudustena nimetas Oll ära logopeedilise abi puudumise (vallal pole logopeedi) ning selle, et vanemad ei ole saanud pärast arenguvestlust lapse arengut puudutavat paberit.

Peainspektor toonitas, et üldkokkuvõttes on Pihtla lasteaed-algkool maakonna üks tugevamaid just lastega tehtava töö poolest.

Print Friendly, PDF & Email